Pagina's

zaterdag 16 juni 2012

Oppositie stopt corrupte huurovereenkomst gebouw van partij sponsor


Huidige locatie Kranshi. Monument Casa Blanca

Oppositie heeft weer succes Kranshi gaat niet naar very-good-friend-deal van kranshi gebouw. PAR zette een forse oppositie in tegen de voorgenomen huur van 125.000 per maand voor de huur van het St. Martinus gebouw dat door partijsponsor van de MFK van premier Schotte was gekocht voor 3 miljoen. Door tussenkomst van een advocaat werd een huurovereenkomst onderhandeld en daarvoor was er al een beslissing door de Raad van ministers genomen.

Raad van ministers stemde in met huurovereenkomst

Eerste Kabinet Schotte. Intussen zijn 4 ministers in 18 maanden vewisseld wegens irritatie met partijleider Helmin Wiels van Pueblo Soberano

Uit brief van de gouverneur terzake: "Het verbaasd mij dan ook een besluit van de Raad van ministers te krijgen waarin een huurovereenkomst is bijgesloten met dhr. Marius Romer, ogenschijnlijk optredend als verhuurder namens het st. Thomas College/de stichting st. Thomas college  en het land Curacao waarin een huurbedrag van 125.000 gulden per maand overeen wordt gekomen.’’

Leugens van Premier Schotte


De Gouverneur stelt verder in de zijn brief van 15 mei 2012 over het onderwerp: “In tegenspraak met het geen de minister-president mij heeft medegedeeld en berichten in de media hieromtrent, is in deze huurovereenkomst niets te vinden over een afspraak tot 'huurkoop.” . Hieruit blijkt dat de minister-president gelogen heeft tegen de Gouverneur.

Minister Trinidad ‘’weet niets’’


Intussen is er een nieuwe minister van Bestuur en Plannning, de derde minister van de partij Pueblo Soberano op di post, aangetreden. Hij moest op verzoek van de PAR fractie in de Staten verantwoording komen afleggen over de naar corruptie riekende huur affaire.


Trinidad verklaarde in de Staten dat hij geen kennis had van enige contract of huur overeenkomst. Ook een leugen want zoals eerder gesteld valt ui te brief van de Gouverneur te lezen dat er een beslissing was van de raad van ministers over de huur voor 125.000 gulden per maand. Overigens heeft dezelfde minister een de huurovereenkomst en de raadsbeslissing aan de Statenleden gegeven.

Oppositie heeft succes


De druk van de oppositie heeft uiteindelijk succes gehad want de huur is afgelast en de huurovereenkomst in de huidige locatie namelijk het monument van Casa Blanca wordt voortgezet. Overigens is dit de beste beslissing omdat de huur daar goedkoper is 40.000 gulden per maand tegenover 125.00 gulden in het gebouw van de partij sponsor. Bovendien gaat de huur van de huidige locatie naar de stichting monumentenzorg die ervoor zorgt dat de monumenten van Curacao worden onderhouden.


Als de huur was doorgegaan zou de partijsponsor het bedrag van de koop in 2 jaar terug hebben verdiend.

Dankzij de oppositie van de PAR is deze corrupte deal niet doorgegaan.

Omayra V. E. Leeflang


Geen opmerkingen:

Een reactie posten