Pagina's

donderdag 19 juli 2012

Diesdos medida di kuratela riba Gobièrnu di Schotte pa Kòrsou na plaka chikí


Diesdos medida di kuratela riba Gobièrnu di Schotte pa Kòrsou na plaka chikí
                                                                                                                                     Kòrsou, 19-7-2012

Gobièrnu di Reino a pone Kòrsou bou di kuratela i enbes ku promé minister Gerrit Schotte bin splika na plaka chikí kiko esaki ta nifiká i kon ta saka Kòrsou for di e bèrgwensa doloroso, e ta keda ketu i atendé ku su hòbi ku ta pènel di solo. Un pueblo informá no por keda manipulá. P’esei akibou un bista di e diesdos medida di kuratela na plaka chikí.Gobièrnu di Kòrsou mester:

1.      Paga debenan entre 10 di òktober 2010 pa 31 di desèmber 2010, ku ta 98 mion, ku entradanan di e aña ei.

2.      Gerrit Schotte mes presentá algun medida for di 2011 ku lo baha gastu ku 55 mion den salubridat. E no tin mag di pone e montante aki den presupuesto tanten ku e no a pasa e leinan i e leinan drenta na vigor. Meskos ta konta pa ganashi di kompanianan di pueblo mester paga na gobièrnu. Gobièrnu tin mag di konta e plaka ei den su presupuesto solamente ora gobièrnu realmente haña e plaka

3.      Tanten ku gobièrnu no introdusí e medidanan ku e mes a anunsiá for di 2011 ku ta spar 55 mion, gobièrnu mes mester bini ku solushon kon e ta spar 55 mion promé ku 1 di sèptèmber 2012.

4.      Gobièrnu di promé minister Schotte no por fia plaka pa ningun proyekto.

5.      Gerrit Schotte no por fia plaka pa konstrukshon di e hospital nobo tanten ku e no introdusí e medidanan ku e mes a anunsiá den salubridat. Tambe Gerrit Schotte mester sòru pa e tarifanan di salubridat por kubri e gastunan di hospital.

6.      Gerrit Schotte mester sòru pa CFT tur luna haña tur e resibunan di banko di gobièrnu pa kontrolá kiko a drenta komo plaka i kiko gobièrnu a paga

7.      Gobièrnu no tin mag di bini ku proyektonan nobo ku no ta para riba presupuesto i ku ta kosta plaka 

8.      No por tuma mas personal den gobièrnu

9.      Tur desishon ku tin influensha riba gastu di personal mester keda publiká mensualmente

10.   1 di sèptèmber 2012 Gerrit Schotte mester entrega un plan kon ta bai hasi e kompanianan di gobièrnu entre otro Aqualectra finansieramente salu.

11.   For di 24 di ougùstùs, gobièrnu di Schotte mester reportá kon leu e maneho finansiero ta via CFT tur luna na konseho di minister di reino

12.    Gerrit Schotte mester kumpli ku tur konseho anterior ku CFT a duna.

Omayra V.E. Leeflang

Produktor di Ata Palabra

woensdag 18 juli 2012

Premier Schotte met twaalf maatregelen onder curatele

De regering Schotte van Curaçao onder curatele door :

Eerste premier van Curacao Gerrit Schotte onder curatele van het Koninkrijk

1. – het per 1 september 2012 compenseren van de tekorten ten bedrage van 98 miljoen ANG op de gewone dienst van 2010 en 2011 met overschotten in 2012 en zonodig verdere jaren, waarbij ingestemd wordt met het inzetten van het restant van de eenmalige ontvangst aan middelen voortkomend uit de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) per 10-10-2010

2– het per direct niet langer uitgaan van besparingen in de begroting 2012 vanwege de voorgenomen maatregelen op het terrein van de gezondheidszorg en het dividendbeleid en pas overgaan tot besteding van deze besparingen nadat zij daadwerkelijk gerealiseerd zijn;

3– het per 1 september 2012 dekken van de besparingsverliezen voor 2012 ten bedrage van 55 miljoen ANG door additionele structurele uitgavenverlagende of inkomstenverhogende maatregelen, waarbij invoering van reeds geplande maatregelen op het terrein van de gezondheidszorg, de oudedagsvoorzieningen en de dividenden op 1 januari 2013 dienen te worden gerealiseerd;

4– versterking van de regie op de uitvoering van de maatregelen, zodat de voorgenomen maatregelen op het terrein van de oudedagsvoorziening, de gezondheidszorg en het dividendbeleid per 1 januari 2013 volledig in uitvoering gebracht kunnen worden;

5– het per direct niet aangaan van leningen, zolang de begroting (meerjarig) niet in evenwicht is, waarbij ten aanzien van een lening ten behoeve van de bouw van een nieuw ziekenhuis additioneel geldt, dat de maatregelen in de gezondheidszorg in uitvoering genomen moeten worden, waaronder alle voorwaarden uit de businesscase voor een sluitende exploitatie van het nieuwe ziekenhuis, dit ter beoordeling van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten;

Plan voor het nieuwe ziekenhuis  van L naar R, Doran Usona, Gerrit Schotte en Jacintha Constancia
wegens curatele vanaf 13 jili 2012 mag er  geen geld voor het ziekenhuis worden geleend

6– het maandelijks invullen en aanleveren van een liquiditeitsoverzicht;

7– met onmiddellijke ingang instellen van voorafgaand toezicht door de minister van Financiën conform artikel 39, vijfde lid, van de Landsveror-dening comptabiliteitsvoorschriften Curaçao en een stop op nieuwe verplichtingen zolang de begroting niet voldoet aan alle vereisten uit de Rijkswet waaronder een sluitende gewone dienst over 2012;

8– het daadwerkelijk toepassen van de bestaande vacaturestop en uitvoering geven aan de Eilandsverordening houdende regels inzake de verplichtingen van het bestuurscollege tot periodieke publicatie van beleidsregels die verplicht tot het maandelijks publiceren van de genomen personeelsbeslissingen;

9– het per 1 september 2012 opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak om de vermogens van de overheidsvennootschappen op middellange termijn weer financieel gezond te maken dat op instemming van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten kan rekenen;

10– het per 24 augustus 2012 maandelijks, via het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, de Rijksministerraad informeren over de voortgang van de voorgenomen maatregelen, de uitputting van de begroting en de verwachte realisatie van de begroting;

11– in afstemming met het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten vervolg geven aan nog niet opgevolgde adviezen inzake de begroting 2012;

12– het maandelijks schriftelijk rapporteren aan het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten inhoudende de voortgang en stand van zaken van alle hiervoor genoemde verplichtingen.Amigoe Curacao news @AmigoeCurEng
PAR-leader De Jongh-Elhage: Instruction was painful, but necessary

woensdag 11 juli 2012

Begrotingstekorten bevestigen onbekwaamheid regering Schotte


Als de bergrotingstekorten op een rij worden gezet, zien we een dramatisch beeld van bestuurlijke onkundigheid.
- Begrotingstekort 2010 van meer dan ANG 100 mln. (als geabstraheerd wordt van incidentele meevaller BRK) waarvan ANG 51 mln. op conto komt van het kabinet MFK/PS/MAN. In amper drie maanden tijd heeft het kabinet het gepresteerd om dit tekort te creëren.
- Begrotingstekort 2011 van meer dan 160 mln.
- Verwacht begrotingstekort 2012 van meer dan ANG 80 mln.
Van links naar rechts ministers Jamaloodin, Hakim en Schotte,


Het bevestigd ook de totale onkundigheid van de minister van financien George Jamaloodin. Normaal krijgt een minister maandelijks en als hij dat zou willen een dagelijks beeld van de uitputting van de begroting.
Bij de resultaten als hierboven beschreven zijn er maar twee mogelijheden:
1. de minister kreeg de gegevens en heeft gewoon zitten slapen
2. de minister kreeg de gegeven maar begreep er niets van.
Feit is dat beide opties verwijzen naar onkundigheid van de minister van financien.

Loze beloften
De minister beloofd nu stellig uitvoering van wetgeving die per 1 september 2012 in werking moet treden maar op 11 juni 2012 nog niet bij de Staten liggen. Bovendien zijn de Staten tot begin augustus met reces. Als de wetgeving dus begin augsutus bij de staten ligtm dan rest er nog amper 4 weken om de wetgeving van volksgezondheid en aanpassing AOV pensioen te behandelen in de Staten; de vragen en opmerkingen van de staten te verwerken om daarna de wetgeving in een openbare vergadering aan te nemen en af te kondigen.
Vol verwachting klopt mijn hart.
Geen wonder dat de CFT hier geen geloof heeft in deze loze beloften.

Omayra V.E. Leeflang

zondag 8 juli 2012

Waarom PAR met de FOl moest werken in 2007


Beste (mr, mevr?) Carpiles, hierbij het antwoord op uw vraag in de Amigoe van 7 Juli 2012, naar aanleiding van het artikel ‘’Telegraaf smeert PAR ongefundeerd boter op het hoofd.’’

Uw vraag luidde: ‘’waarom de coalitie (2007) met FOL (twee zetels) gevormd is, in plaats van met DP en Forsa (samen twee zetels).’’

In 2007 was de belangrijkste uitdaging een coalitie vormen die zou instemmen met de slotverklaring zoals die met Nederland was onderhandeld in 2006. Een van de belangrijkste punten uit de slotverklaring was de schuldsanering. Toch werd de slotverklaring weggestemd in de PAR,PNP,MAN bestuurscollege door verraad van de MAN. PAR verliet de coalitie en de Partijen die toen samen door gingen in het bestuurscollege (FOL-MAN-LPNA-MPK van Gerrit Schotte en Rignald Lak)  beloofden te zorgen voor een alternatief op de slotverklaring zonder de schuldsanering van Nederland. Er kwam geen alternatief. In juni 2007 waren er weer verkiezingen en PAR werd weer de grootste partij. Tijdens de onderhandelingen voor een nieuw bestuurscollege, bleek de FOL nu wel bereid om voor de slotverklaring te stemmen terwijl Forsa Korsou daartoe niet bereid was. Dus uw stelling dat DP en Forsa Korsou samen twee zetels kon leveren klopt rekenkundig wel, maar bestuurlijk niet. Dit wordt ook geïllustreerd door de stemming voor de slotverklaring. Voor de Slotverklaring stemden:

 • Marilyn Alcala-Walle (PAR) Gedeputeerde + Raadslid
 • Nicolaus Cornelisse (PAR)
 • Remco Gomez (PAR)
 • Dennis Jackson (PAR)
 • Zita Jesus-Leito (PAR) Gedeputeerde + Raadslid
 • Eugene Rhuggenaath (PAR) Gedeputeerde + Raadslid
 • Stephen Walroud (PAR)
 • Gimena van der Gen (PNP)
 • Gisette Seferina (PNP)
 • Anthony Godett (FOL) Gedeputeerde + Raadslid
 • Renfred Rojer (FOL)
 • Norbert George (Democraat)

Gregory Damoen (Forsa Korsou) verliet de vergadering omdat hij het niet eens was met de gang van zaken.

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben ingelicht.

Omayra V.E. Leeflang

PAR bestuurslid


We hebben het gehad met je.Treed af!


We hebben het gehad met je.Treed af!

o   We hebben het gehad
met je. Treed af! WE HEBBEN het gehad met
je mooie pakken.
Je leugens en je volk verlakken.
Je gruwelijke grijns en je
witte wassen.
Die echt niet bij je status
passen.
Je portefeuille vol eigen belangen.
Je schouderbelasting en
klaaggezangen.
We hebben het gehad met je.
Donder op!
Geen gouden handdruk maar
een schop.
Een schop voor het graven
van je eigen graf.
We hebben het gehad met je.
Treed af!
We hebben het gehad met je
dictatoriale praten.
Je dreigende taal en je begroting
vol gaten.

Je hoogmoedswaanzin en je
dure reizen.
Je oplopende schulden en belastende
bewijzen.
Biecht op! Wat heb je voor dit
volk gedaan?
Waar is de schuldsanering
aan op gegaan?
Arm volk dat dit nog langer
pikt.
En liever loze leugens slikt.
We hebben het gehad met je.
Donder op!
Geen gouden handdruk maar
de strop!
We hebben het gehad met je
dictatuur.
Zelfs de medicijnen zijn nu
te duur.

De patiënt slikt alleen nog
woorden, is nu monddood.
Overleeft slechts op spelen,
op water en brood.
En jij? Jij gaat door en liegt
maar raak.
Waait met de winden in die
windhooszaak.
Rolt rode lopers en rijdt in
colonnes.
Gevolgd door een leger van
macho madrones.
We hebben het gehad met je.
Treed af!
Geen gouden handdruk maar
het graf!
We hebben het gehad met je
Berlijnse vluchten.
De Arabische lente en andere
geruchten.
Je dreigende taal en discriminerende
politiek.


o   We hebben het gehad met je.
Je maakt ons ziek.
Met je stotterend gestamel.
Je stinkende strijd.
We hebben het gehad met je
sjieke habijt.
Het is hoog tijd om orde op
zaken te stellen.
Steunen Op stelten, de waarheid
vertellen.
Straks stapelen we stenen
voor je graf.
We hebben het gehad met je.
Treed af!
o  
MARJANNE PRINS
Curaçao

woensdag 4 juli 2012

Begroting regering Schotte 2012, truckjes doos vol politrics


Begroting regering Schotte 2012, truckjes doos vol politrics
Analyse van de het advies van het College Financieel Toezicht (CFT) op de begrotingswijziging 2012 van de regering Schotte, openbaart een aantal truckjes doos vol met political tricks.

CFT stelt het diplomatisch maar niet minder duidelijk: “ Al met al concludeert het College dat het bestuur weinig voorzichtigheid betracht bij het begroten van tot dusver onzekere opbrengsten…… enkel om die redden al niet kan voldoen aan de normen uit artikel 15 van de Rijkswet.’’

Overzicht van truckjesdoos met truckjes


1.     Basisverzekering op 1 september 2012 niet haalbaar ( nog twee maanden voor de invoering is de advies procedure nog niet afgerond en de wetsvoorstellen nog niet bij de Staten)

2.     Uitgaven beloning aan personeel en enkele andere uitgaven fors lager opgenomen in de begroting dan de realisatie cijfers laten zien. In gewone mensen taal noemt men dat gewoon ‘’bedrog’’. Zie tabel

In ANG mln
Realisatie 2011
Begroting 2012Beloning personeel
551 mln
470 mln
Overdrachten
425 mln
372 mln
Belasting inkomsten
1.415 mln
1.501 mln

3.     Dividend inkomsten niet realistisch. In de begroting opgenomen 25miljoen. CFT: “ Uit de realisaties uit het verleden blijkt date r in enig begrotingsjaar zelden tot nooit 25 miljoen aan dividenden is gerealiseerd.

4.     NV’s vertonen grote financiële risico’s. CFT: Bovendien wil het CFT op het gebied van deze raming de kanttekening plaatsen dat het CFT ten aanzien van de overheid Nv’s significante risico’s heeft gesignaleerd die tot op heden niet in aanmerking zijn genomen bij de voorbereiding to wijziging van de begroting

5.     Dividend-joke. UTS lening om een dividend meevaller 11.7 te betalen. CFT: “ Dividend uitkeringen vinden doorgaans plaats uit vrije reserves en betaling uit liquide middelen. Dat UTS hiervoor een lening moet aangaan bevreemd het College en het College keurt degelijke constructies af. Hoe kan de directeur van UTS hiermee instemmen? Broodvrees?

6.     Honderden miljoenen schade Aqualectra en DOK door Schott’s directe bemoeienis en zwakke directeuren die dat toelaten. CFT: “ In het kader van de door CFT gesignaleerde risico’s bij bijvoorbeeld Aqualectra en de Dokmaatshappij, welke risico’s enkel honderden miljoenen kunnen belopen, acht het cft het niet verantwoord dat ten aanzien van de overheidNV’s structureel ANG 25 miljoen aan dividend wordt begroot.

7.     Gratis onderwijs niet opgenomen in de begroting. CFT: “Deze plannen zijn niet opgenomen in de eerste begrotingswijziging en worden ook niet opgenomen in uw brief van 22 juni 2012.

8.     BRK toverdoos. CFT: ‘’ Ten aanzien van de BRK-reserve constateert het College date r, ondanks de ambtelijke afstemming, helaas toch onjuistheden zijn in de gepresenteerde bedragen.

Algemene opmerkingen


1.     (PAR-regering redactie) liet begroting achter inclusief BRK reserve op 9 oktober 2010 van 162 miljoen

2.     Geen lening voor nieuw ziekenhuis. Het college geeft aan dat door Curaçao geen leningen aangegaan kunnen worden zolang de begroting (meerjarig) niet in evenwicht is. Ten aanzien van de lening voor de bouw van een nieuw ziekenhuis geldt additioneel dat de maatregelen in de gezondheidszorg in uitvoering genomen moeten waaronder de voorwaarden uit de businesscase voor een sluitende exploitatie ( o.a. indexering van de tarieven).

3.     Het college beoordeelt voorgenomen leningen dus zowel procedureel als inhoudelijk.


4.   De situatie uit 2011 waarbij pas een aantal maanden na fsluiting van he begrotingsjaar aanzienlijke tekorten worden verwerkt in de begroting, terwijl de Rijkswet een sluitende gwone dienst voorschrijft, dient te worden voorkomen.

Omayra V.E. Leeflang 


dinsdag 3 juli 2012

Curacao valt niet voor gratis oogoperatie


Mission Milagros grote flop.

Ondanks zware reclame op radio, televisie, in kranten en ook registratie bureau's in buurthuizen kwamen er bijna geen mensen op de oproep af om zich te laten registeren voor een gratis oogoperatie bij Mission Milagros.
Slechts 160 mensen hebben zich laten registreren waarvan om onduidelijke reden slechts 4 werden geselecteerd voor een behandeling.
Cubaanse specialisten die hiervoor in het Venezolaanse consulaat kantoor hielden. reisden terug naar Cuba.

Politieke Stunt

Op 16 mei kondigde premier Schotte en minister van Gezondheid, Jacinta Constancia Afspraken aan van de humanitaire medische programma Misión Milagros (Wonderenmissie) van de Venezolaanse president Hugo Chávez.
Misión Milagros verstrekt brillen en voert verder alleen staar- en pterygiumoperaties uit.
Er worden op Curaçao, volgens de oogartsen, ruim 3500 tot 4000 staaroperaties uitgevoerd. Patiënten moeten daarbij rekening houden met een wachttijd van drie weken tot vier maanden.
"'Dus dat kan onze beroepsgroep prima zelf aan. Net als de pterygiumoperaties. Dat zijn kleine ingrepen van 10 minuten die ter plaatse bij een oogarts uitgevoerd worden."' De oogartsen noemden de operatie daarom ook een politieke stunt.

8000 klanten verwacht


De aanleiding voor het programma is op z'n zachst gezegd vreemd. Want niet de departement van volksgezondheid op Curacao, maar de Venezolaanse consul deed naar eigen zeggen onderzoek naar de noodzaak voor gratis oogoperaties onder de bevolking van Curacao.
Uit dat onderzoek door de consul van Venezuela kwam enkele jaren geleden naar voren dat meer dan 8000 personen op Curaçao, onder wie veel minder vermogenden, in aanmerking komen voor een operatie. Hoe dat onderzoek werd uitgevoerd en welke onderzoeksmethode werd gebruikt is niet duidelijk. Bovendien hebben alle minderbedeelden op Curacao een ziekte verzekering de zgn PP -kaart (Pro Pauper) waarmee ze toegang hebben tot alle zorg en ook tot medische uitzending naar het buitenland in geval de zorg niet beschikbaar is op Curacao.
De oogartsen op Curaçao waren ook niet ingelicht over de plannen en afspraken tussen de premier en minister van volksgezondheid minister Scoop-Constancia beiden van de partij MFK.
De oogarsten stellen: “Wij leveren hier topzorg met operaties die maar in enkele ziekenhuizen in Nederland worden uitgevoerd.

Kritiek van de oppositie (PAR)


Het grootste bezwaar van de oppositie was dat het volstrekt onduidelijk was waar Mission Milagros de operaties plaatsvinden, wie de operaties uitvoeren en of dat gebeurt met gekwalificeerd personeel.

Venezolaans-Cubaanse infiltratie mogelijk


Het vermoeden van een venezolaans-cubaanse infiltratie als onderliggend motief van de missie is niet uitgesloten. In 2008 bleek uit diplomatische post dat de Amerikaanse Consul aanwaijzing had dat de partijen die de huidige regeringvormen contacten hadden met de Venezolaanse regering en ook geld ontvingen.

Omayra V.E, Leeflanghttp://kkc.net16.net/2012/06/leeflang-betwijfelt-mision-milagro/

Aanwijzing uit Nederland aan regering Curacao in aantocht


Aanwijzing uit Nederland op regering Schotte


Een aanwijzing uit Nederland aan regering Schotte dreigt, naar aanleiding van het begrotingstekort van 164 miljoen in 2011 en een dreigend te kort van 85 miljoen in 2012
Bij de overgang naar het nieuwe land Curacao was er een begrotingssurplus van 50 miljoen. De minister van financien ontving een motie van afkeuring van zijn eigen coalitiepartners hierdoor. De PAR ging een stap verder en diende een motie van wantrouwen in om de minister van financien George Jamalooding weg te sturen. Deze laatste motie heeft het niet gedaan. Nu zal Nederland de minister onder een soort van curatele stellen. Een schande voor de regering die de mond vol heeft over onafhankelijkheid.


Citaat uit de brief van minister Spies aan de voorzitter van de Tweede Kamer 28 Juni 2012


"Spies stelt dat de Rijksministerraad regelmatig spreekt over de financiële situatie van Curaçao. Na velerlei manieren van signaleren, adviezen en overleg in de afgelopen periode door met name het Cft, zal bij niet tijdige of onvoldoende adequate reactie van de zijde van de regering van Curaçao de situatie kunnen ontstaan dat het Cft een verzoek aan de Rijksministerraad doet tot het geven van een aanwijzing. De Rijksministerraad zal – als toezichthouder - op dat verzoek dan een beslissing nemen. Ik ga ervan uit dat daarover nog besluitvorming voor het zomerreces plaatsvindt".


Lees brief hieronder
http://www.scribd.com/doc/98996609/Kamerbrief-Over-Reis-Naar-Sint-Maarten-Saba-Sint-Eustatius-en-Curacao

Wat is een aanwijzing?


Op een advies als bedoeld in het tweede lid kan de raad van ministers van het Koninkrijk concluderen tot het geven van een aanwijzing aan het betreffende bestuur om de begroting zodanig aan te passen dat deze voldoet aan de normen, genoemd in artikel 15. Alvorens een aanwijzing wordt gegeven, stelt Onze Minister het betrokken bestuur in de gelegenheid om zijn visie te geven.
Hoofdstuk 3 CFT. Toezicht op de begroting

1.
Indien na ten minste zeven dagen na verzending van het bericht, bedoeld in artikel 12, vijfde lid, naar het oordeel van het college sprake blijft van een begroting, respectievelijk een verordening tot wijziging van de begroting die geheel of ten dele niet voldoet aan de normen, genoemd in artikel 15, bericht het college na afloop van die periode dienaangaande de raad van ministers van het Koninkrijk door tussenkomst van Onze Minister.           2.
Een bericht als bedoeld in het eerste lid kan vergezeld gaan van een gemotiveerd advies tot het geven van een aanwijzing als bedoeld in het vijfde lid.3.
Het college zendt gelijk met het advies, bedoeld in het tweede lid, een afschrift daarvan aan het desbetreffende bestuur, waarna dat bestuur zonodig beslist of de uitvoering van de begroting of een deel daarvan wordt opgeschort. Het college bericht de betrokken Staten dat het advies is verzonden.4.
Gedurende de periode dat de begroting of een deel van de begroting is opgeschort met toepassing van het derde lid, geldt de begroting of het deel van de begroting van het jaar voorafgaande aan het desbetreffende begrotingsjaar. Het bestuur legt deze voorafgaande begroting of het desbetreffende deel daarvan onmiddellijk ter beoordeling voor aan het college. Artikel 12, tweede tot en met vijfde lid, alsmede het eerste tot en met derde, vijfde en zesde lid van dit artikel zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing op deze voorafgaande begroting of het deel daarvan.5.
Op een advies als bedoeld in het tweede lid kan de raad van ministers van het Koninkrijk concluderen tot het geven van een aanwijzing aan het betreffende bestuur om de begroting zodanig aan te passen dat deze voldoet aan de normen, genoemd in artikel 15. Alvorens een aanwijzing wordt gegeven, stelt Onze Minister het betrokken bestuur in de gelegenheid om zijn visie te geven.6.
Een aanwijzing als bedoeld in het vijfde lid geschiedt bij koninklijk besluit op de voordracht van Onze Minister, in overeenstemming met de conclusie van de raad van ministers van het Koninkrijk.


Omayra V. E. Leeflang

maandag 2 juli 2012

Minister Presidènt Schotte a gaña durante diskurso ofisial dia di Bandera


Minister Presidènt Schotte a gaña durante diskurso ofisial dia di Bandera


                                                                                                                      Curaçao,  2-7-2012

Ku hopi tristesa mi ta haña mi obligá pa deklará ku nos promé minister Gerrit Schotte a gaña durante diskurso nashonal riba dia di bandera. E deklarashon di Gerrit Schotte esta ku Churandy mester kore pa Ulanda pasobra gobièrnu anterior no a logra partisipashon olímpiko promé ku 101010 ta un mentira fragante.

Ta bon konosí ku Kòrsou a pèrdè miembresia di komité olímpiko internashonal na momentu ku Antia ku tabata miembro mas ku 75 anan a disparsé. P’esei ni Kòrsou ni Sint Maarten no tin miembresia olímpiko mas. Esei ta motibu ku Churandy no por partisipá pa Olimpiada na London 2012 na nòmber di Kòrsou i a skohe pa partisipá bou di bandera di Ulanda.

Echo ta ku e gobièrnu di PAR den Antia a pone un fondo di 350.000 disponibel pa prepará Churandy na 2008 pa weganan di Beijing. Ademas di 15.000 pa prepará e team di estafèt.  Na aña 2012 bou di promé minister Schotte, deportistanan mester a buska spònser serka empresa priva pa por bai weganan olímpiko na London.  

Den un karta ofisial di IOC ku ta komité olímpiko internashonal fecha 2007, nan ta konfirmá e echo aki bisando ku niun di e sinku islanan ku ta forma parti di Antia no por haña rekonosimentu di nan komité olímpiko tanten ku nan no ta independiente: ‘’Under the rules of the Olympic Charter currently in force- the IOC- could not recognize any new National Olympic Committee on any of the five Islands currently forming the Netherlands Antilles, as long as they would not meet the status and condition of “’independent State recognized by the international community” (weta kopia di karta apendix 1).

Den un di dos karta fecha 23 di ougùstùs 2010, IOC ta rekonfirmá e mesun posishon di 2007 bisando meskos ku nan a bisa den nan karta di 2007. ( weta karta apèndiks 2).

E kartanan aki NAOC a manda pa koalishon di sr. Schotte for di 1 di sèptèmber 2010. Pues Gerrit Schotte konosé e kartanan aki i nan kontenido hopi bon. Pues ta un bèrgwensa ku un promé minister ta para gaña pueblo di Kòrsou den un diskurso nashonal riba dia di bandera. Un falta di rèspèt kompleto pa pueblo, pa nos bandera i tambe pa e funshon di promé minister. Un biaha mas Gerrit Schotte a proba ku e no ta apto pa e funshon di promé minister. Kòrsou no meresé un promé minister mentiroso.

Omayra Leeflang

Eks minister di enseñansa i deporte