Pagina's

donderdag 31 mei 2012

Eunice Eisden MAN draagt veroordeelde fraudeur voor in enquêtecommissieStatenlid Eunice Eisden MAN kiest een veroordeelde oud minister die overigens via een truck zijn straf niet uit zat, als lid van de commissie Parlamentaire enquette van de Staten. Reden waarom Eugene Cleopa MAN zijn rug recht hield en aftrad als voorzitter van de partij.

Rufus McWilliam (oud-Statenlid en oud-minister, PNP, veroordeeld tot achttien maanden en twee jaar voorwaardelijk in de fraudezaak van Post NV.

Donderdag 31 mei 2012. Het laatste nieuws het eerst op NU.nl   
Curaçao gaat een parlementaire enquête houden naar misstanden binnen de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). Daartoe is zaterdagochtend (lokale tijd) besloten.
Minister-president Gerrit Schotte maakte vrijdagavond bekend dat uit intern onderzoek is gebleken dat medewerkers van de VDC plannen hadden om de regering van Curaçao omver te werpen.
Daarbij zou nauw zijn samengewerkt met leden van de vorige regeringspartij, aldus Schotte.

woensdag 30 mei 2012

Helmin verraadt de zwarte emancipatie

Van autonomie naar curatele


Helmin Wiels heeft het zwarte emancipatieproces verkocht aan de corrupte elite op Curacao. Hij beloofde onafhankelijheid en noemde zijn partij Pueblo Soberano (partij van de souvereiniteit). Maar in plaats daarvan zorgde hij ervoor dat het jonge autonome land Curacao dat op 10 oktober 2010 werd geboren, in 18 maanden onder curatele staat van Nederland:
1. AIVD neemt veiligheidstaken over:
2. Gouverneur grijpt in bij inkeerregeling;
3. Ambassadeur Nederland in Washington wordt ingeroepen door het State Department van de VS;
4. Curatele van de minister van financien en paspoortafhandeling onderweg.

Met dank aan de de "zwarte emancipatie verraader'' Helmin Wiels.

Remerbering 30 mei 1969. Wilson Papa Godett symbool van het zwarte emanciaptie proces

30 mei 2012
LOVE ( Leeflang Omayra Victoria Leeflang)

Brandbrief Gouverneur over dubieuze huur van politieke vriend

Curatele onderweg

Afgifte paspoorten is een aangelegenheid van de Koninkrijksregering volgens het Statuut art. 3.
De Gouverneur maakt zich zorgen over de veiligheidsrisico's bij de verhuizing van het departement Bevolking, Burgelijke Stand en Verkiezingen naar een nieuw pand in Otrobanda die naar het lijkt gekocht is van een politieke vriend voor een bedrag van 3 miljoen en tegelijkertijd te huur aangeboden is tegen een prijs van 125.000 per maand.

Tijdens bezoek van de Koningin in 2011 manifesteerde een handje vol loyalisten van Wiels. Ze willen zgn onafhankelijkheid maar zijn nu onderweg naar curatele onder Nederland wegens wanbeleid van Schotte, Wiels en Cooper regering


Gouverneur: "Het hoeft geen betoog dat het voor een correcte en ordentelijke wijze van afgifte van paspoorten van eminent belang is dat de organisatie en beveiliging van zowel de fysieke locatie van paspoortafgite als van de proceure in de organisatie die met de afgite is belast van hoogst mogelijk niveau zijn."
                     "' De verhuizing van BBSV is in beginsel een aangelegenheid van het land Curacao. Uit de vigerende paspoortregeling volgt echter dat ook andere instanties een bevoegdheid hebben bij wijziging van een paspoortuitgiftelocatie die bij zo'n verhuizing zal moeten worden verplaatst. Hier liggen de bevoegdheden voor diensten van (of namens) het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Gouverneur van Curacao.

                     "' Ik wijs erop dat onzorgvuldigheid ten aanzien van de paspoortverstrekking aan personen die in de Curacaose bevolkingsadministratie staan ingeschreven, in uiterste instantie, conform de Parpoortwet gevolgen kan hebben voor het mandaat dat ik ter zake aan het hoofd van de afdeling BBSV heb verstrekt."


Lees de brief http://www.scribd.com/doc/95274965/Brandbrief-Gouverneur-Curacao-aan-minister-Monk-dubieus-huur-gebouw
dinsdag 29 mei 2012

Rip deal huurcontract minister Monk stinkt naar rotte vis


Vorig jaar kondigde minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Carlos Monk, aan dat het departement zou verhuizen uit de huidige locatie aan de Breedestraat naar een nieuwe locatie. Als argumenten voerde de minister met veel omhaal van woorden aan dat de huur 56.000 per maand voor het gerestaureerd monument te duur was. De overheid wilde investeren in eigen gebouwen.

Vorige maand werd bekend dat Carlos Monk bezig was te onderhandelen om het gebouw van het oude St. Martinus college te huren dus niet kopen zoals gesteld.  Groter werd de verbazing toen duidelijk werd dat de huur van het gebouw meer dan het dubbele bedroeg van het vorig gebouw, 125.000 per maand. Had de minister niet verklaard dat het vorig gebouw te duur was?

Het begon echt te stinken toen bekend werd dat het beoogde gebouw gekocht door de politieke sponsor voor 3 miljoen terwijl Monk een huurcontract was overeengekomen voor maar liefst 10 jaar voor 125.000 per jaar. Dus politieke sponser zal de aankoop binnen 2 jaar terugverdienen.

Triest is overigens dat het gebouw helemaal nog niet klaar is en de minister bezig was op kosten van de overheid het gebouw op te knappen dus weer winst voor de koper/eigenaar politieke sponser. Een groter ripoff deal is bijna niet te verzinnen.

Een gebouw met een huurprijs van 56.000 wordt verwisseld voor een met een hurprijs van 125.000.

Het eerste gebouw is een monument van Curacao waardoor de huur ten gunste komt van de Stichting monumentenfonds terwijl de huur van het gebouw van de rip deal in de zak gaat van een partij politieke financierder.

 De rotte vis stinkt een uur in de wind.


Hoelang zal de ‘’Raad van 11’’ de 11 Statenleden die de regering Schotte steunen deze corupte bestuurders nog in het zadel houden?

dinsdag 29 mei 2012

Omayra V.E. Leeflang

  

maandag 28 mei 2012

Schotte’s Aqualectra hoax


Schotte’s Aqualectra hoax

27-5-2012

Schotte's grote Aqualectra hoax; stroomprijzen stijgen met 11% terwijl de waterprijzen dalen met 1,6%; totale Aqualectrarekening stijgt met 10%. Gemiddeld betaalt de burger 28 gulden meer voor Electra en 2 gulden minder voor water, per saldo gemiddeld 26 gulden meer per maand. De vorige directie moest van Schotte weg bij Aqualectra, omdat prijsverhogingen onacceptabel waren. Nu doet Gerrit Schotte het zelf nog erger.

Lees het verhaal hieronder.

Schotte’s belofte


Begin april 2011 beloofde Gerrit Schotte koeien met gouden horens tijdens een persconferentie waarin hij een verlaging van de Electra tarieven met vijf cent aankondigde. De bevolking kon hiermee ingaande 11 april 2011 rekenen op de inlossing van de verkiezingsbelofte om de kosten van levensonderhoud en het doen van zaken te verlagen. (RNW 8 april 2011)

Met de meeste stelligheid verklaarde Schotte dat Aqualectra de verlaging van 5 cent per kWh kon dragen. Volgens Schotte voerde de toenmalige directie een beleid waarbij de bevolking werd uitgebuit om het bedrijf te verrijken. Tevens waren er allerlei verborgen potjes in de VS op bankrekeningen. Daarom moest de directie weg en werd een onderzoek aangekondigd door een bevriend Amerikaans bedrijf die de vooraf vastgestelde ‘’corruptie’’ zou onderzoeken. (Extra 26 juli 2011)

Intussen wordt het bestuur van Aqualectra gevoerd door, de oom van de levenspartner van Schotte, Oswald van der Dijs en de broer van Helmin Wiels ( die bij zijn vorige werkgever Amfo moest aftreden als directeur wegens verduistering van 300.000, bestemd voor schoolvoeding van minderbedeelde kinderen, onder zijn bewind). (Jaarverslag Amfo 2006)

Belofte tarieven stijgen niet


Schotte beloofde tijdens een persconferentie in juli 2011 dat de tarieven van water en Electra voorlopig niet zouden stijgen. Schotte hekelde het gemiddelde tarief voor Electra van 67 KWh en noemde het tarief in de regio van 45 cent als streven. (Extra 26 juli 2011)

 Solvabiliteit van Aqualectra verslechtert


Intussen daalt de solvabiliteit van Aqualectra ( financiële gezondheid) aanzienlijk.

Solvabiliteit van Aqualectra: 2009 was die nog 32%; in 2010 25%; 2011 20% en 2012 19%.

Een van de oorzaken van de daling is de beslissing van MP Gerrit Schotte in 2010 om de aandelen van Aqualectra in het energie productiebedrijf BOO, zonder daar iets voor terug te krijgen. Hierdoor verliest Aqualectra in een keer een bedrag van 65.5 mln. aan eigen vermogen. Hierdoor sluit het bedrijf in 2010 haar jaarcijfers met een verlies van 49.2 mln. Aqualectra stond voor die beslissing op een positief saldo van 32.8 mln. voor aftrek van belastingen en na aftrek van belastingen en rente op leningen een positief saldo van 16.6 mln. De beslissing van Gerrit Schotte die overigens met een dreigbrief aan de directeur werd afgedwongen is de directe oorzaak van een negatief saldo voor Aqualectra in 2010. Dus ook geen geld voor investeringen mogelijk.

In 2011, onder leiding van de Van der Dijs en Wener Wiels, commissarissen die de directie voeren stijgen de operationele kosten met 9.3 miljoen. Voornamelijk stijging personeelslaten 6.1 mln.; onderhoud 7.2 mln.; algemene lasten 6.6 mln. Opmerkelijk is dat in de algemene kosten een bedrag van 4 miljoen is dat besteed werd aan consultant ( politieke vriendjes).

Tarieven stijgen wel


Zoals al eerder gesteld, stijgen de tarieven integenstelling tot de belofte van Schotte wel.

Op 22 mei roept commissaris Wener Wiels geheel in paniek dat Aqualectra het niet meer uit houdt tijdens een radio interview op radio MAS. De financiële positie van het bedrijf is zo verslechterd dat de tarieven voor Electra moeten stijgen. (La Prensa 22 mei 2012)

De slechte financiële situatie van Aqualectra bleek al uit een presentatie van het bedrijf aan de vakbond in februari 2012. De beschikbare cash van het bedrijf is in een jaar tijd gegaan van een 20 mln. naar een tekort van 7 mln. van januari 2011 tot februari 2012.

Het faillissement van Aqualectra komt steeds dichterbij


Intussen is ook de kwaliteit van de dienstverlening een ramp met bijna wekelijkse stroomuitval in verschillende wijken. Terwijl Gerrit Schotte in hoogst eigen persoon in Januari 2012 de nood aggregaten, Aggreco’s voor een productie van 7 MW uit het bedrijf haalt en beweert dat Aqualectra deze back up niet nodig is. Dus niet alleen de deplorabele financiële positie van Aqualectra is de directe schuld van Gerrit Schotte maar ook de stroom uitval.

 Schotte’s hoax


Premier Gerrit Schotte besluit zijn meest voornaamste talent uit de kast te halen en presenteert tijdens de persconferentie in mei 2012, de zgn. evenwichtige tarieven beleid. Electra wordt verhoogd met 8 cent per kWh en water wordt verlaagd met 0.26 per kubieke meter.

Het zgn. evenwicht van Premier Schotte is ver te zoeken. Omdat de verhoging van 8 cent 56 miljoen zal opbrengen per jaar terwijl de verlaging van 0.26, 2.3 miljoen. Per saldo zal de burger dus 53,7 miljoen. De zgn. evenwichtige tarieven beleid van Gerrit Schotte is een hoax.

Reken sommetjes


1 cent Electra ANG 7 miljoen pa jaar. Dus 8 cent 56 mln.

1 cent stroom ANG 90.000 per jaar. Dus 26 cent 2.3 mln.

Stroom rekening


Uitgangspunt 350 kWh per maand

Oud tarief 350 x 0,70.23 = f. 245

Nieuw tarief 350 x 0.78 = 273

Totale stijging f. 28, - per maandElectricity (01)
Price (Nafl)
≤ 250 kWh
0.5960 (#0.6460)
250 kWh < x ≤ 350 kWh
0.7023(#0,7523)
> 350 kWh
0.7465 (#0,7965)

Note: Tarief met # is nieuw

Water rekening


9 kubieke meter x 13.1204= 118,08

9 kubieke meter x 12,8566= 115,70

_____________________________

Verschil  ANG 2,38Water (A)
≤ 9m³
7.9701-( #7,7083)  
9m³ < x ≤ 12m³
13.1204(#12,8566)
12m³ < x ≤ 20m³
15.0615(#14,7977)
> 20m³
17.0252(#16,7614)

Duurdere Aqualectra rekening van Gerrit Schotte( stroom en water)


Plus gemiddeld ANG 28, - stroom

Min gemiddeld ANG 2, - water

Totale stijging per maand ANG 26 per maand.

Omayra v. E. Leeflang

28 mei 2012


 donderdag 24 mei 2012

Former Minister of Justice, Komproe attempted to order the local authorities to cease investigating his brother Hedwig Komproe.


Benard Komproe (22 October 1942 – 11 October 2004) was Minister of Justice for the Netherlands Antilles. He also served as Prime Minister of the Netherlands Antilles for a few months in 2003.

Komproe was a member of the local party Frente Obrero Liberashon 30 di Mei (FOL), and was fifth on the ballot for the 5 May 2003 national elections. When party leader Anthony Godett was blocked from being appointed formateur (person responsible for forming the cabinet, see Elections in the Netherlands Antilles) because of a police investigation, Komproe was appointed instead. For the same reason, Komproe was named Prime Minister of the Netherlands Antilles from 22 July until 11 August 2003. After that, he was replaced by Mirna Godett, and became Minister of Justice.

As Minister of Justice, Komproe attempted to order the local authorities to cease investigating his brother Hedwig Komproe. Additionally, he tried to have Attorney General Dick Piar fired. When word finally got out that he had abused his position to help keep fellow party member Nelson Monte out of prison, the Netherlands Antillean parliament forced Komproe to step down, leading to the fall of the Godett Cabinet.

After his resignation, a judicial investigation was started on Komproe’s tenure as a minister. The investigation included what went on at an open-air brothel Campo Alegre. Komproe was alleged to have given out signed letters, basically to allow dozens of prostitutes from Colombia and the Dominican Republic to reside on Curaçao. He was said to have plans to process each prostitute’s permit of residence personally, and to have ordered a special stamp just for this purpose. In July 2004, a judge determined that Komproe was not authorized to issue letters of that nature. Additionally, Komproe did favors for Giovanni van Ierland, the incarcerated owner of the brothel.

In September 2004, Komproe was to be on the Curaçao Island Council for the FOL. However, he was arrested on 6 September 2004, and charged with corruption, fraud, and membership of a criminal organisation. On 24 September his imprisonment was delayed, because he had had a severe stomach operation a few days before. He never regained consciousness after his operation and died at age 61.


Instructie inkeerregeling bevestigt vervolgingbevoegdheid OM in Bientu-zaak


Minister van Justitie Wilsoe spreekt zijn eigen instructie aan OM over vervolging van strafbare feiten onder de inkeerregeling tegen. In zijn tweede brief aan de Staten over zijn bemoeienis met de zaak Bientu, waarin zowel minister van Financien George Jamaloodin, als diens broer verdachte zijn, stelt Wilsoe dat zijn actie was ingegeven doordat het onderzoek in de Bientu-zaak indruist tegen de inkeerregeling, die vorig jaar september door de Staten is aangenomen.

Deze stelling is geheel tegenstrijdig met de instructie op de beleidsnota Inkeerregeling van 21 december 2011 die door Wilsoe en Schotte als interim min. Fin. werden verstuurd aan de Gouverneur. Deze brief gericht aan de Gouverneur, kenmerk 2011/76099, onderwerp Instructie i.v.m Beleidsnota Inkeerregeling stelt dat het OM te allen tijde haar bevoegdheden behoudt om te vervolgen.

“De minister van Financien en de minister van Justitie vaardigen in dit kader de volgende instructies:

1.     De Inspecteur der Belastingen heeft een meldingsplicht in die gevallen waar er een gerede vermoeden bestaat van een strafbaar feit

2.     Het Openbaar Ministerie behoudt te allen tijde haar bevoegdheden om bij vermoeden van een strafbaar feit, strafvervolging conform het strafrecht in te stellen.

Het OM had dus naar aanleiding van deze brief van 21 december een ‘’algemene instructie’’ om juist te vervolging in geval van zelfs vermoeden van strafbare feiten in het kader van de Inkeerregeling.

Volgens ingewijden is de brief van 21 december 2011, gericht aan de Gouverneur onder druk van de opgesteld omdat anders de afkondiging van de wet niet zou worden getekend.

Het is dan ook ongelooflijk dat Wilsoe nu in de brief aan de Staten een tegenstrijdig standpunt inneemt. Wilsoe stelt: “’ door de publicatie van deze wet is deze inkeerregeling deel geworden van het fiscaal- en strafrecht van Curaçao. Deze publicatie houdt in dat burgers het recht hebben en erop kunnen rekenen dat de Curaçaose overheid, inclusief de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie, deze regeling accepteert en respecteert.”

Het OM hoeft zich dus absoluut niets aan te trekken van de dreigingen die Wilsoe, om de Bientu zaak stop te zetten. De vraag is wat de minister van Justitie bezielt?  Waarom hij zich zo tegenstrijdig en volledig ongeloofwaardig opstelt? Zou minister van Justitie onder druk staan van Bientu zaak verdachten? Immers zijn collega minister van financiën is ook verdachte.  Zou Wilsoe onder druk brieven opgesteld door advocaten van de verdachten tekenen? Is regering Schotte werkelijk inde greep van georganiseerde missdaad?

Ik maak me als oud minister, zelfs gefunctioneerd als interim minister van Justitie,  in ieder geval zorgen dat minister van Justitie alle signalen geeft van iemand die volledig de regie over zijn eigen handelen en zijn ministerie kwijt is.

Omayra V.E. Leeflang


woensdag 23 mei 2012

Inkeerregeling waarschijnlijk gemaakt om partijsponsoren te vrijwaren van vervolging

Destijds werd al gesuggereerd dat minister Jamaloodin zijn brief over de inkeerregeling (vooruitlopend op een wettelijke regeling) had geschreven ten behoeve van zijn halfbroer. Dat vermoeden wordt nu bewaarheid!


Wilsoe: Onderzoek Bientu tegen inkeerregeling
woensdag, 23 mei 2012 10:11
WILLEMSTAD — Het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar loterijbaas Robbie dos Santos, de Bientu-zaak, druist in tegen de inkeerregeling die vorig jaar door de Staten is aangenomen. Dit stelt Justitie-minister Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) in een brief die hij gisteren naar de Staten heeft gestuurd. Deze brief is een toelichting op een eerder schrijven van de minister aan de Staten.
De eerste brief was aanleiding voor commotie. De minister werd er onder meer van beschuldigd dat hij bij de vervolging van Dos Santos intervenieerde om zo een politieke vriend uit de brand te helpen. Wilsoe stelt dat hij onvoldoende duidelijk is geweest en daarom een tweede brief naar de Staten heeft gestuurd.
In de jongste brief wuift Wilsoe alle beschuldigingen aan zijn adres van de hand. Hij stelt nu dat zijn actie was ingegeven doordat het onderzoek in de Bientu-zaak indruist tegen de inkeerregeling, die vorig jaar september door de Staten is aangenomen. Via deze regeling konden burgers inkomsten en winsten die zij hadden verzwegen, alsnog bij de belasting opgeven. “Door de publicatie van deze wet is deze inkeerregeling deel geworden van het fiscaal- en strafrecht van Curaçao. Deze publicatie houdt in dat burgers het recht hebben en erop kunnen rekenen dat de Curaçaose overheid, inclusief de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie, deze regeling accepteert en respecteert.”
Volgens Wilsoe had hij in deze zaak geen andere keus dan de procureur-generaal (PG) een algemene aanwijzing te geven dat hij zich te allen tijde moet houden aan wetten en beleid, die op Curaçao van kracht zijn. Zeker gezien het feit dat het onderzoek tegen de inkeerregeling indruiste en omdat de PG hem in deze zaak verkeerd had geïnformeerd. “Dit houdt in dat hij (PG Dick Piar, red.) het begin van een strafrechtelijk onderzoek met een fiscaal karakter over moet laten aan de competente autoriteiten, namelijk de Belastingdienst. Onder mijn leiding als Justitie-minister kan het niet zo zijn dat het OM tegen de wet handelt.”
Eerste brief
In de eerste brief van 10 mei maakte de minister melding van een instructie aan procureur-generaal Piar om het onderzoek naar loterijbaas Dos Santos stop te zetten. Aanleiding was, aldus Wilsoe, dat hij verkeerd was geïnformeerd door Piar, dat het onderzoek tegen Dos Santos, die verdacht wordt van belastingontduiking, witwassen van geld en het houden van illegale loterijen, was begonnen op verzoek of in overleg met de directeur van de Belastingdienst. Deze heeft inmiddels aangegeven dat hiervan geen sprake was. Voor Wilsoe was dit aanleiding om het vertrouwen in de PG op te zeggen en een brief naar de Amerikaanse autoriteiten met het verzoek om de beslaglegging op rekeningen van Dos Santos op te heffen.

Brief minister Wilsoe instructie inkeerregerling zie bijgveogde http://www.scribd.com/doc/94791170/Inkeerregeling-instructie-van-minister-Justitie-Elmer-Wilsoe
Voor de inkeerregeling, zie: http://www.spigthoffcuracao.com/index.php?/blog/comments/inkeren_of_negeren/

Premier Gerrit Schotte kan rekenen op rechtzaak bij invoering recovery tax


Recovery tax Aqualectra = belasting wegens misgelopen inkomsten bij aqualectra door populistisch wanbeleid van de MP Gerrit Schotte = een onrechtmatige daad.Recovery tax = belating wegens misgelopen inkomsten bij aqualectra door populistisch wanbeleid van de MP Gerrit Schotte = een onrechtmatige daad.

Beleid MP Gerrit Schotte

RNW 8 april 2011

De electriciteitstarieven op Curaçao gaan vanaf 11 april (2011) met 5 cent per kilowattuur omlaag. Dat heeft premier Gerrit Schotte bekendgemaakt.

Volgens de premier maakt zijn kabinet zo een begin met het inlossen van de belofte om de kosten van levensonderhoud op het eiland te drukken. Ook voor ondernemers betekent het een kostenbesparing.Premier Gerrit Schotte is persoonlijk verantwoordelijk voor de populistische prijsverlaging in 2011. Op zijn instructie werd de directie van Aqualeactra op non-actief geplaatst. 
 Aqualectra bevindt zich in zwaar weer sinds de overheid in april 2011 het stroomtarief verlaagde met vijf cent per kWh. Sindsdien is de olieprijs en dus de prijs van Curoil, al meerdere keren verhoogd, terwijl Aqualectra dezelfde tarieven moet handhaven. Het nutsbedrijf leed in 2011 een verlies van 90 tot 100 miljoen gulden.

RNW 26 juli 2011

De directie van de Integrated Utility Holding ('Aqualectra') staat onder curatele van de Raad van Commissarissen (RvC). De vier directeuren en zestig managers mogen al twee weken geen bedragen van 50 gulden of meer uitgeven zonder toestemming van de RvC.

Met deze maatregel in opdracht van de regering benadrukt de Raad de noodzaak van substantiële bezuinigingen: elk dubbeltje wordt omgedraaid voordat het wordt uitgegeven.

Dit gaf premier Gerrit Schotte maandagmiddag 25 juli aan tijdens een persconferentie. Volgens de bewindsman zal er voorlopig geen sprake zijn van tariefsverhogingen in de nutssector, omdat de energieprijzen op de wereldmarkt ‘zijn gestabiliseerd’.

Schotte denkt, op basis van berekeningen van het Bureau Telecommunicatie, Post en Utiliteiten (BTP&U), dat het nutsbedrijf jaarlijks tientallen miljoenen guldens kan besparen met een grondige efficiëntieslag. Aqualectra zelf zegt hoogstens enkele miljoenen guldens extra te kunnen korten op uitgaven.


Commentaar: MP Gerrit Schotte kan rekenen op een rechtzaak wegens onrechtmatige daad als de recovery tax doorgaat.

Defenitie onrechtmatige daad


Een onrechtmatige daad is een generiek rechtsfeit uit het Nederlandse burgerlijk recht. Is de gedraging de dader toe te rekenen, dan wordt ook wel gesproken van een fout. Het betreft een handelen of een nalaten waarmee iemand op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade toebrengt. Uit de onrechtmatige daad vloeit een verbintenis voort: het recht van de schuldeiser op een schadevergoeding, en de verplichting van de schuldenaar om deze te voldoen. De rechtsbetrekking tussen schuldenaar en schuldeiser wordt in dit geval omschreven als aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.

Bijlage 1

Persbericht

Electriciteit Curaçao 5 cent goedkoper


Gepubliceerd op : 8 april 2011 - 3:13 am | door Sharlon Monart (Foto: Sharlon Monart)

De electriciteitstarieven op Curaçao gaan vanaf 11 april met 5 cent per kilowattuur omlaag. Dat heeft premier Gerrit Schotte bekendgemaakt.

Volgens de premier maakt zijn kabinet zo een begin met het inlossen van de belofte om de kosten van levensonderhoud op het eiland te drukken. Ook voor ondernemers betekent het een kostenbesparing.

Efficiëntieslag
De tariefsverlaging geldt voor alle categorieën: huishoudelijk, commercieel en twee industriële tarieven. Volgens Schotte tonen berekeningen aan dat producent Aqualectra het kan stellen zonder de inkomsten die door de tariefsverlaging van 5 cent verloren gaan. “Het bedrijf moet nu de efficiëntieslag die het sinds 2000 heeft beloofd, waarmaken."

‘Belofte maakt schuld’ geldt niet alleen voor het kabinet, maar des te meer voor een overheids-nv, vindt de premier. De bewindsman denkt dat Aqualectra zuiniger kan opereren en zeker minder netverlies kan lijden. Daarmee kan het bedrijf 2 cent per kilowattuur compenseren.

De resterdende 3 cent die het kabinet bij Aqualectra weghaalt heeft te maken met leningen. Toen de prijs van aardolie in 2008 de 154 dollar per vat bereikte, kreeg Aqualectra een financieringsregeling ter waarde van 88 miljoen gulden. Het nutsbedrijf moest dit bedrag in vier jaar terugbetalen. Daarvoor werd 3,1 cent toegevoegd aan het electriciteitstarief voor eindgebruikers.

Obligatielening
In 2009 werd deze financiering via de Bank van de Nederlandse Antillen omgezet in een obligatielening met een looptijd van 25 jaar. “Met een looptijd van 25 jaar is het effect van de lening op de tarieven verwaarloosbaar”, aldus Schotte. “Toch hield Aqualectra die 3,1 cent in hun tarievenstructuur. Wij halen het er nu uit.” De premier stelt tenslotte dat hij binnenkort ook de tarieven voor water voordeliger zal maken.

Huishoudens betalen vanaf maandag bij gebruik onder de 250 kilowattuur 59,60 cent per kilowattuur (is nu 64,60 cent per kilowattuur); bij gebruik tussen 250 en 350 kilowattuur wordt het tarief 70,23 cent per kilowattuur (is nu 75,23 cent per kilowattuur). Het hoogste tarief voor huishoudelijk gebruik – boven 350 kilowattuur – wordt 74,65 cent per kilowattuur (is nu 79,65 cent per kilowattuur).

Bijlage 2

Een jaar later gaan de prijzen omhoog en wordt een recovery tax aangekondigd


Stroom

vijf cent

duurder

Liquiditeitspositie Aqualectra

sterk verslechterd

AD 23 mei 2012

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De stroomprijs op Curaçao gaat

per 1 juni met 5 cent per kilowattuur (kWh)

omhoog. Een maand later volgt opnieuw een

stijging, nu met ongeveer 3 cent; de exacte

hoogte is afhankelijk van de olieprijs.

De stroomprijs op Curaçao gaat per 1 juni met 5 cent per kilowattuur (kWh) omhoog. Een maand later volgt opnieuw een stijging, nu met ongeveer 3 cent; de exacte hoogte is afhankelijk van de olieprijs. Wat in mei of eigenlijk al eerder had moeten gebeuren, namelijk een aanpassing van het elektratarief aan de gestegen brandstofprijzen, gebeurt nu over iets meer dan een week