Pagina's

zaterdag 31 maart 2012

Windmolens geen initiatief Schotte maar directeur Aqualectra

De waarheid moet gezegd worden. Premier Gerrit Schotte pocht met het windmolenproject alsof het zijn intiatief is. Niets is minder waar. Het project is het initiatief van de nu geschorste directeur Anton Casperson vanaf 2009. In 2010 toen de regering Schotte aantrad, heeft hij via zijn rvc het project   stopgezet. Het bedrijf dat een getekende overeenkomst had heeft met rechtzaken gedreigd. Schotte wilde een ander (bevriend) bedrijf de opdracht geven, maar hij kon niet van het reeds getekend contract af. Handig als Schotte is besloot hij het project toch te laten doorgaan en stelde zich op als de initiatiefnemer van het project. Lees hieronder het bericht over het project onder beheer van Aqualectra.
 alt


On June 4, 2009, on Environment Day, Mr. Anton Casperson MBA, President of the Management Board Aqualectra and Manager of NuCapital, ing. Roy Kolader signed a Memorandum of Understanding for the expansion of the windmill park at Playa Canoa. NuCapital is the company that operates the park at Playa Canoa.

In this manner Aqualectra wants to comply with its objective to increase its power production capacity by means of more energy from wind as described in the plan 2030. And definitely also taking our environment into account.

The windmill park will be expanded by 6 MW to reach a total capacity of 15 MW. This means that the present windmill will have to be replaced by windmills with a higher capacity.

The objective of this Memory of Understanding is to confirm the possibility and availability on the part of Aqualectra to promise and comply with what will have to be signed in the final agreement, which is the Power Purchase Agreement.

The intention is to start with the expansion activities this year.

donderdag 29 maart 2012

Kamer dringt aan op duidelijkheid rond VDC

woensdag 28 maart 2012

Een honderdtal bestuursdaden 2006-2010

Een honderdtal bestuursdaden Omayra Leeflang, Minister van Onderwijs en Cultuur. Minister van Volksgezondheid en Sociale ontwikkeling


 1. Instelling prestatiebeurs LOFO studenten UNA f.7900,-
 2. Nieuwe Faculteit Social Work UNA
 3. Opleiding leerkrachten Funderend Onderwijs UNA
 4. Opname deltaplan in “Slotverklaring”.
 5. Overeenkomst 50 miljoen uitvoering projecten Deltaplan
 6. Overeenkomst Nederlandse Taal Unie, bevordering Nederlandse beheersing
 7. Academy hotel, stage hotel voor beroepen in de hospitality
 8. Global start praktisch onderwijs (MTS niveau 2) voor jongeren
 9. Leerwerktraject computer assemblage
 10. Project Landbouw GOG
 11. Project verhoging taalniveau Scholen gemeenschap Bonaire-DurvendelenDoen
 12. Project Beyond Cut and paste Stichting Katholiek Onderwijs Sint Maarten
 13. Project Stuyvescience ( Introdcutie IT in natuuronderwijs op het Peter Stuyvesant)
 14. Project Rendement via Assesment ( verbetering van de evaluatie methode bij de Sint Maarten Academy)
 15. Project verhoging taalniveau Nederlands Milton Peters college Sint Maarten
 16. Project verhoging taalniveau Nederlands Peter Stuyvesant college Curacao
 17. Project optimalisatie studievaardigheden Radulphus College
 18. Project aansluiting Wiskunde VSBO/Havo-3 in Havo-4-MIL
 19. Project, Improved student performance through sustainable education, Sint Maarten
 20. Leermiddelen Centraal examen Aardrijkskunde
 21. leermiddelen Centraal examen Geschiedenis
 22. Leermiddelen Centraal examen Kunstvakken
 23. Wetenschappelijk onderzoek alle projecten Durven Delen Doen
 24. Monitor invoeringsproces vernieuwingsbeleid in havo/vwo/CxC
 25. Natural Helpers criminaliteit preventie dialoog op school
 26. Beleidsnotitie Antilles on the Move
 27. Preventie promotie door beweging Move your act
 28. Introductie bewegingsnorm 10.000 stappen per dag
 29. Introductie bewegingsmotivatie jeugd Double Dutch
 30. Introductie bewegingsmotivatie algemeen; stappenteller
 31. Introductie nationale wellness day tweede zondag in september
 32. Introductie Wellness discount card voor korting op gezondheidsinkopen bij aangesloten bedrijven
 33. Mediawet aangeboden aan de Staten
 34. Wet tegen kinderporno en prostitutie (Samen met minister van Justitie)
 35. Wet Koninkrijksdag nationale feestdag 15 december
 36. Wet leerplicht 4-18 jaar (eerste land ter wereld)
 37. Wet officiële talen Papiamentu, Nederlands, Engels
 38. Meertaligbeleid vier schooltalen; Papiamentu, Nederlands, Engels en Spaans t/m derde leerjaar voorgezet onderwijs
 39. Wet Funderend Onderwijs
 40. Wet voortgezet beroepsonderwijs
 41. Wet secundair beroepsonderwijs en educatie
 42. Wet Schrijfwijze Papiamentu en Nederlands
 43. Wet havo/vwo nieuwe stijl
 44. Beschikking voorschriften schoolontwikkelingsplan
 45. Beschikking onderwijskundig rapport funderend onderwijs
 46. Financiering projecten Durven Delen Doen, havo/vwo
 47. Regeling dat schoolbesturen de instructietaal mogen kiezen; Papiamentu, Nederlands; Engels of tweetalig
 48. Evaluatie Funderend Onderwijs
 49. Normalisering funderend onderwijs; introductie toetsen; leerlingvolgsysteem; rapport cijfers etc
 50. Evaluatie Basisvorming
 51. Regeling Nieuwe Basisvorming; scholen mogen leerlingen indelen in verschillende niveaugroepen.
 52. Leerplicht brigade controle op naleving leerplicht
 53. Introductie grenscontrole leerplicht. Kinderen mogen niet zonder toestemming van de leerplichtambtenaar buiten vakantietijd het land verlaten.
 54. Analyse leerplichtrapportages en follow up door Directie Jeugd en Jongeren en Sociale Ontwikkeling
 55. Leerplicht resultaten 2008; 986 meldingen;350 kinderen naar school gebracht
 56. Introductie zichtbare Leerplichtvoertuigen
 57. Onderzoek schooluitval jongens in samenwerking met UNESCO
 58. Conferentie Boy Problem; resultaten onderzoek sekse verschillen in het onderwijs
 59. Conferentie The use of technology in Education
 60. Conferentie gezonde levensstijl Antilles on the move
 61. Conferentie olympische sport; Shaping the future together (gezamenlijke toekomst NAOC)
 62. Landelijke diagnostische toetsen leerlingen groep 7 funderend onderwijs
 63. Introductie landelijke eindtoetsen (kwaliteitscontrole) funderend onderwijs
 64. Wet erkenning leerkrachten in het funderend onderwijs
 65. Regeling permanente nascholing leerkrachten funderend onderwijs
 66. Publicatie boek onderwijs wetgeving
 67. Publicatie spelling Papiamentu; Buki di Oro
 68. Publicatie 25 jaar UNESCO Nederlandse Antillen
 69. Opname eerste publicatie Cathechese op de UNESCO lijst Memory of the World
 70. Uitgave Tumba Papiamentu
 71. Publicatie Statuut drie officiële talen
 72. Publicatie De Nieuwe Basisvorming
 73. Publicatie nieuwsbrieven Deltaplan (3) voor het onderwijs
 74. Publicatie uitvoering Leerplichtwet
 75. Publicatie samen met Nederlandse Taal Unie brochure spellingsregels Nederlands met lokale voorbeelden.
 76. Publicatie onderwijsverslag toestand van het onderwijs: 2006
 77. Publicatie onderwijsverslag 2007
 78. Publicatie onderwijsverslag 2008
 79. Publicatie artikel Deltaplan en the rule of law in het Juridisch Tijdschrift van Societas Iuridica Antiliana et Aruba; April 2009
 80. Elektronisch databank verzuim registratie onderwijs
 81. Beleidsnota Optimalisatie Volksgezondheid NOW, Nu Onmiddellijk Werken.
 82. Wet geneesmiddelen voorziening
 83. Wet Geneesmiddelen Vergoeding Systeem
 84. Wet Beroepen in de gezondheidzorg (BIG)
 85. Wet Publieke Gezondheidzorg (voorontwerp)
 86. Regeling psychologische hulpverlening in het basispakket SVB
 87. Regeling verzekering 60 plus en Nederlands gepensioneerden bij SVB
 88. Tarieven jeugdpschychiatrische hulpverlening tbv poliklinische jeugd psychiatrische hulpverlening
 89. Opname FZOG bij SVB
 90. Fusie SVB/BZV
 91. Verlaging HIV geneesmiddelen prijzen, zelf inkopen
 92. Onderzoek medische tarieven gezondheidzorg
 93. Onderzoek medische tarieven zorginstellingen
 94. Opheffing moratorium medische beroepen. “Landskinderen” kunnen zonder vergunning vrij vestigen.
 95. Fonds voorbereiding Churandy Martina tbv spelen Beijing 2008
 96. Fonds Olympische sport na de ontmanteling f. 500.000,-
 97. Regeling financiering (fondsen OCW Nederland) klaslokalen UNA tbv voor medische opleiding
 98. Sport fonds optimalisatie sportfaciliteiten in de wijken
 99. Jeugd publicatie Rechten van het Kind
 100. Lancering eerste website Tula
 101. Protocol met minister Plasterk tbv fonds tegengaan kennisvlucht
Protocol Staatssecretaris Bussemaker voortgang Koninkrijkspelen na de staatkundige hervorming.
 1. Oprichting stichting Waarderings(studie)toelage studenten
Mede oprichter stichting volksgezondheid tbv aankoop materieel gezondheidzorg
 1. Overeenkomst minister Klink gratis Tamiflu en Vaccine H1N1-griep
 2. Verhoging ouderdomspensioen f 800 p/m

Presentaties Deltaplan
 1. Presentatie Deltaplan Curacao
 2. Presentatie Deltaplan Sint Maarten
 3. Presentatie Deltaplan Bonaire
 4. Presentatie Deltaplan Tweede Kamer
 5. Presentatie Deltaplan Koningin Beatrix
 6. Presentatie Deltaplan aan commissie COSHOD CARICOM
 7. Presentatie resultaten Deltaplan (wetgevingsproducten) Tweede Kamer
 8. Presentatie Deltaplan aan Antilliaanse netwerk Nederland
 9. Presentatie resultaten Deltaplan aan Antilliaansnetwerk Nederland

dinsdag 27 maart 2012

Commissaris Aqualectra RDK schuilt mogelijk achter dekmantelbedrijf Pepmis

Curacao, 26 maart 2012

Op 3 maart was ik in een restaurant met een groep vrienden en werd ik op bedreigende en agressieve wijze aangestaard door een man aan een tafel tegenover mij. De aanstaarder was in die zin merkwaardig omdat de man met zijn rug naar mij toe zat. Hij moest zich dus op een ongemakkelijke manier omdraaien om mij aan te staren. Het gezelschap waarvan de man deel uitmaakte bestond uit negen mannen, die aan beide kanten van de tafel zaten. Toen ik de aanstaarder in de gaten kreeg en met mij de mensen aan mijn tafel, bleef ik hem ook aankijken in de hoop dat hij het aanstaren zou staken, maar de man ging nog opvallender en nog meer bedreigend kijken. Ik heb toen met mijn BB heel opvallend laten zien dat ik hem zou fotograferen, maar het leek alsof de man speciaal daarvoor ging poseren. Ik heb toen heel nadrukkelijk foto's van hem gemaakt en ook een filmpje van de bedreigende situatie.                                                                                                 Via foto-analyse kreeg ik het logo op het overhemd van een van de mannen aan tafel in beeld. Het was het logo van het bedrijf Pepmis. Informatie over de auto’s waarin de mannen wegreden geeft aan dat ze in gehuurde auto’s reden.  Na onderzoek over het bedrijf Pepmis, ontdekte ik dat alles weg had van een dekmantel, waarachter mogelijk een belangrijke sponsor en belangrijke relatie van Gerrit Schotte zit: Oswald van der Dijs.                                                                                                           Het eerste dat opvalt is dat Pepmis een bedrijf met een abnormaal brede doelstelling[i]is van technisch onderhoud tot koop, verkoop en huur van apparatuur in de olie-industrie alsook het verrichten van studies. Het bedrijf is opgericht op 24 november 2010, een maand na het aantreden van kabinet Schotte. Op de tweede plaats is de directeur van het bedrijf Pepmis, Eduardo Enrique Ochoa Perez, bij een ander bedrijf namelijk Lovers van Oswald van der Dijs productiemanager. Het bedrijf Pepmis waar Ochoa Perez directeur is heeft een veel groter werkterrein en zwaardere opdrachten dan het bedrijfje Lovers waar hij slechts manager is. Een onverklaarbare combinatie van tegenstrijdige functies.  Uit de website van Pepmis valt te lezen dat het bedrijf ontzettend veel en grote opdrachten heeft bij uiteenlopende bedrijven op Curacao; Curaçao towing company (KTK) (Mechanical), Dutch royal navy (Mechanical), Aqualectra (Mechanical), Selikor (Mechanical), Refinery “Isla de Curacao. http://pepmisservices.com/3.html Niet alleen op Curaçao maar ook in andere landen[1] is Pepmis erg actief bijvoorbeeld Venezuela (Caracas). De indrukwekkende lijst van opdrachten doet de vraag rijzen waar deze directeur Ochoa Perez de tijd vandaan haalt om ook nog productiemanager te zijn bij Lovers. Financieel kan hij het in ieder geval niet nodig hebben als directeur van Pepmis. Het is dus ronduit verdacht dat iemand die directeur is van een bedrijf met een abnormaal breed werkterrein en grote opdrachten bij een ander bedrijfje in dienst is als productiemanager.                                                                                                                                                    Ik vermoed daarom dat Ochoa Perez, directeur van Pepmis, slechts een stroman is van de eigenaar van bedrijf Oswald van der Dijs, want ook op facebook stelt hij zich slechts voor als productiemanager van Lovers sinds 2003. [2] Geen woord over Pepmis waar hij volgens het register van de KVK statutair directeur is.  Meneer Oswald van der Dijs, de oom van de levenspartner van Premier Gerrit Schotte, is Commissaris bij Aqualectra en RDK en kan dus zorgen voor opdrachten voor Pepmis zonder dat hij kan worden beschuldigd van belangenverstrengeling of erger.              Terug naar mijn aanstaarder. Die man en het hele gezelschap sprak Spaans. Ik veronderstel dat een groot deel van de werknemers uit Venezuela komt, maar omdat het bedrijf op Curaçao is opgezet gaat het door als lokaal. Mijn vermoeden wordt nog eens versterkt door een advertentie in de Extra van 26 maart 2012, waarin werknemers voor verschillende functies worden gevraagd met een merkwaardige eis: Nederlandse nationaliteit en vloeiend Engels en Spaans sprekend. Waarom moeten lasers, bankwerkers en pijpfitters van een Curaçaos bedrijf, vloeiend Engels en Spaans kunnen spreken? Misschien omdat de directeur en managers uit Venezuela afkomstig zijn? Of stelt men onhaalbare eisen, zodat men lokale arbeidskrachten kan afwijzen om vervolgens een vergunning aan te vragen om Venezolaanse arbeidskrachten aan te trekken?                                                                                                                                                                       Een ding is zeker: Something is rotten in Denmark en mijn aanstaarder is op een of ander manier gemeld, dat achter hem de vrouw zit die regelmatig rottigheid naar buiten brengt in het radioprogramma "Ata Palabra" en via ingezonden brieven. Misschien hoopte hij mij met zijn vijandige agressieve blik te imponeren, maar dan heeft men hem toch onvoldoende over mij ingelicht. Waar gaan we desalnietteman naartoe, met een lamgelegde veiligheidsdienst en waardoor de deur wijd open voor allerlei buitenlands gespuis zodat men niet eens meer rustig en gezellig uit eten kunnen gaan zonder op enigerlei wijze lastiggevallen te worden.

Omayra E.V. Leeflang

zondag 25 maart 2012

Economy in recession

The Chamber of Commerce of Curacao (CCC) about the state of our economy of Curacao.

The CCC has established for 2011 a contraction of 1/4 % (0.25%) and is forcasting a contraction for the first quarter of 2012 of 1/2 % (0.5%).

This means that the economy of Curacao is officially in a recession.

Wikipedia
Recessions generally occur when there is a widespread drop in spending, often following an adverse supply shock or the bursting of an economic bubble. Governments usually respond to recessions by adopting expansionary macroeconomic policies, such as increasing money supply, increasing government spending and decreasing taxation.

Economy in recession

Chamber of Commerce of Curacao (CCC) about the state of our economy.
The CCC has established for 2011 a contraction of 1/4 % (0.25%) and is forcasting a contraction for the first quarter of 2012 of 1/2 % (0.5%).

donderdag 22 maart 2012

Minister Hakim op reis met tolk en Chauffeur voor 37209.84

Hakim als een echte sheik op kosten van de belasting betaler op reis. Luxer kan het niet.


Hotel $ 403,= p/dag. Ritz Carlton?, Chauffeur $ 140,= p/dag, Tolk $ 850,= p/dag. Een echte sheik dus, Teerkosten $ 135,=. Dinner $ 100,= p/p voor 30 personen. Welke personen? Ticket f 5.199,=. Super business class? Cadeautje f 1.500,=. Ongelooflijk maar waar. Bekijk zelf maar het document waaover de raad van minister heeft besloten.

http://www.scribd.com/doc/86331289/Hakim-naar-Brazilie-met-tolk-chauffeur-en-cadeautjes-voor-37-209-84

woensdag 21 maart 2012

Van oplichter tot Premier

Van oplichter tot Premier
Door: badboy.toyz@yahoo.co​m

Na de MOT-meldingen ontvangt u nu een aantal opmerkelijkevonnissen met uitleg waarbij Schotte veroordeeld is. U kunt dan zelf een nogbeter beeld vormen van het bedenkelijke niveau van de leden van de huidigeregeringen indirect ook van de Statenleden die dit alles tolereren.
Namens meer dan 4000 verontruste burgers is bij de Statenvan Curaçao aangedrongen op als nog een integriteitonderzoek naar debetreffende ministers.
Tijdens een onlangs gehouden statendebat bleek dat 12Statenleden die de regering steunen vonden dat alles in orde was met onzeministers en weigerden een onderzoek te laten doen naar de integriteit van deministers.
Lees maar er oordeel zelf of deze staten leden gelijkhebben.
U kunt uw ongenoegen over de handelwijze van de Staten enministers uiten door bijgaande stukken naar uw familie, vrienden enbekendendoor te sturen.
Als de Staten het niet willen doen dan moeten we het onderzoek zelfdoen.


In de bijlagen


Rotte vis 2001 t/m 2004 Schotte misbruikt credit card van een vriend
Rotte vis 3001 t/m 3008  Op 29 augustus 1997 heeft eiser aan Bad Boyz Toyz kredietfaciliteiten
verschaft ter grootte van ANG 85.000. Op 2 december 1998, 15 maanden later,
heeft Bad Boyz Toys uit hoofde van "charge backs" een schuld van tussen de
ANG 32.837.55 tot ANG 55.823,99
Rotte vis 4001 Jong geleerd oud gedaan. Het oplichten begon al op zeer jonge leeftijd.

badboy.toyz@yahoo.co​m

Bijlagen
http://www.scribd.com/doc/86261617/Rotte-vis-4001-Jong-geleerd-oud-gedaan
http://www.scribd.com/doc/86261106/Rotte-vis-3001-Credit-Card-fraude-het-verhaal-pag-1
http://www.scribd.com/doc/86261186/Rotte-vis-3002-Credit-Card-fraude-het-verhaal-pg-2

http://www.scribd.com/doc/86260631/Rotte-vis-2001-Gredit-Cad-misbruik-Schotte
http://www.scribd.com/doc/86260785/Rotte-vis-2004-Credi-card-fraude-de-getuigenis

Poltiek is de kunst van het haalbare

Indiening 4000 handtekeningen bij de Gouverneur tegen onafhankelijkheid zonder referendem 10 oktober 2011

Politiek is de kunst van het haalbare

In zijn ingezonden brief, PAR Loopt over van dinsdag 20 maart, bekritiseert de auteur het standpunt van de PAR-fractieleider om de motie van wantrouwen opgesteld door Frente Sivil wel te ondersteunen maar te zullen wachten totdat de fracties die de regering steunen deze ter stemming brengt in de Staten.  Het argument van de PAR: "Alle moties van gelijke strekking die de PAR sinds 10 oktober heeft ingediend zijn door een meerderheid van 11 en soms zelfs 12, verworpen."
De concept motie van wantrouwen tegen regering Schotte van Frente Sivil heeft dus geen schijn van kans. Het  zou worden weggestemd met 12 stemmen tegen en de coalitie zou daarmee uit volle borst respect voor de democratie eisen en daarmee zou de regering Schotte juist gesterkt zijn.
Politiek is de kunst van het haalbare.
Emily De Jongh Elhage, heeft met haar stelling een strategisch wijze zet gedaan. Ze verklaart steun aan de motie c.q steun aan Frente Sivil met acht zetels en daagt de rest van de statenleden uit om hun standpunt te bepalen. Dat durven ze niet en zijn daardoor met recht de ondersteuners van de corrupte regering Schotte.  Door deze strategische zet van de PAR krijgt de Frente Sivil meer argumenten om door te gaan met buitenparlementaire oppositie en vervolg acties.

Omayra V.E. Leeflang

Bestuurslid PAR

woensdag 14 maart 2012

Wet burgerinitiatief moet nieuw democratisch bewustzijn Frente Sivil ondersteunen

Wet burgerinitiatief moet nieuw democratisch bewustzijn Frente Sivil ondersteunen

by Omayra Leeflang on Wednesday, March 14, 2012 at 1:53pm ·
14 maart 2012

Er is een nieuw democratisch bewustzijn geboren op Curaçao, de Frente Sivil. De Frente Sivil, bestaande uit pressiegroepen tegen kabinet Schotte, is anders dan een eerder front de Aliansa Patriotiko ( samenwerking van politieke partijen), een initiatief van burgers los van politieke partijen. De geboorte van de Frente Sivil bewijst dat de representatieve democratie zoals we die momenteel kennen sinds het aantreden van de regering Schotte een gevoelige klap heeft gekregen. De wijze waarop de huidige regering de representatieve democratie interpreteert, alsof de bestuurders de baas zijn van het land en het volk, heeft geleid tot grote bezorgdheid en vrees voor dictatuur. Daarbij komt ook de manier waarop de voorzitter van het Parlement met ondersteuning van een meerderheid keer op keer de oppositie de mond heeft gesnoerd. Steeds meer mensen krijgen het gevoel in een democratische dictatuur te leven. Overigens niet vreemd, want de partijen die de huidige regering Schotte vormen weigerden in 2009 het resultaat van het democratisch gehouden referendum, onder toezicht van de VN, te accepteren hoewel een meerderheid van de bevolking voor het onder PAR regering onderhandeld pakket in een democratisch referendum had gestemd. Dit was de eerste aanval op onze democratie, een teken aan de wand.

Nu heeft Frente Sivil, bij de Staten een conceptmotie van wantrouwen ingediend tegen de regering Schotte omdat de Staten weigert een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het screeningsproces van de ministers. Terecht stelt PAR fractie leider mevr. Emily de Jongh-Elhage, als grootste in de Staten met 8 zetels, dat de motie kan rekenen op de steun van de PAR-leden, maar dat de politieke realiteit en ervaring vanaf 10-10-2010, leert dat de Staten elke actie van de PAR om het screeningsproces, good governance en integriteit van bestuur op de agenda te zetten door de meerderheid van de Staten is weggestemd, ondanks harde feiten zoals gesteld door de Commissie Rosenmöller die onder andere een aanbeveling deed om een onafhankelijke commissie van onderzoek in te stellen om de screening van ministers te onderzoeken.

Ook de handtekeningenactie gesteund door ruim 4000 burgers door pressiegroep Dushi Korsou, met het verzoek aan de Staten om alsnog in te stemmen met een onderzoek naar de integriteit van de ministers werd door een meerderheid van Statenleden op hufterige manier geweerd.

Hoe nu verder nu de geest van de representatieve democratie uit de fles is? Zoals bekend is de representatieve democratie in tegenstelling tot de directe democratie, de delegatie van de macht van het volk aan het Parlement. Nu een meerderheid van het Parlement zich gedraagt als de machthebber in plaats van vertegenwoordiger van het volk, is de tijd voor een voorziening om de macht weer terug te geven aan het volk. Dat is ook de bedoeling van de ‘’gritu di Frente Sivil: Poder bek pa pueblo”( geef de macht terug aan het volk). Er is een behoefte naar meer ruimte voor directe democratie. De PAR heeft hierin al een voorbeeld gegeven tijdens het proces van de Staatkundige hervorming. In 2009 werd op Curaçao als enige eiland van de toenmalige Antillen een consultatief referendum gehouden om de mening van het volk te raadplegen over het onderhandeld pakket naar de nieuwe staatkundige structuur voor Curaçao. Het referendum is een van de vormen om invulling te geven aan een directe democratie.

Het is tijd voor een tweede vorm van de directe democratie namelijk de wet op het burger- initiatief. Een burgerinitiatief is een voorstel dat een kiesgerechtigde, met ondersteuning van misschien 10.000 handtekeningen ( In Nederland 40.000), kan indienen om een bepaald onderwerp op de agenda van de Staten te laten plaatsen. Indien het voorstel aan de vereisten voldoet, moet! het onderwerp op de agenda van de Staten worden geplaatst.

Een burgerinitiatief moet betrekking hebben op het instellen, wijzigen of afschaffen van een wettelijke regeling of op ander regeringsbeleid. Het voorstel mag niet in strijd zijn met de Staatsregeling en de goede zeden. Begrotingen en belastingen zijn uitgesloten van het burgerinitiatief.

Met het burger initiatief zou bijvoorbeeld kunnen worden geëist dat de Staten een onafhankelijke commissie instelt die de screening van ministers onderzoekt.

Ik hoop met deze brief een bijdrage te leveren aan de discussie over het herstel van onze vastgelopen democratie.

Omayra V.E. Leeflang

maandag 12 maart 2012

OM wacht met reactie over vrijwaring MOT meldingen Schotte

Bron: Amigoe 19 maart 2012
OM wacht met reactiePDFAfdrukkenE-mail
maandag, 12 maart 2012 10:04
WILLEMSTAD — Het Openbaar Ministerie (OM) gaat mogelijk deze week nog reageren op een persbericht van de regering van Curaçao van 7 maart waarin staat dat het OM reeds in december 2010 de premier ‘gecleared’ heeft inzake MOT-meldingen. Vorige week bevonden procureur-generaal Dick Piar en hoofdofficier van justitie Gilbert Joubert zich in Nederland en wensten nog niet te reageren op het persbericht.
In de persverklaring van de regering van 7 maart staat: “Het Openbaar Ministerie heeft de meldingen samen met het MOT onderzocht en kwam tot de conclusie in december 2010 dat er geen reden is voor een strafrechtelijk onderzoek op basis van deze meldingen. De Regering benadrukt dat er geen enkel feit of gegeven is, dat niet is onderzocht in verband met Premier Schotte, en keurt af dat er welbewust voor wordt gekozen om flagrante leugens te herhalen.”
In dezelfde persbericht is kopie van een brief van het OM gestuurd van 29 oktober 2010. Daarin staat: “Zoals met U werd afgesproken heeft mr. Joubert voormeld zich met het hoofd MOT K. Dambruck verstaan met betrekking tot hoger aangehaald onderwerp (MOT-meldingen, red.). Gelet op de informatie die voor het OM thans beschikbaar is, zijn er – vooralsnog – geen termen aanwezig om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen dr. G. Schotte.” De brief is door Piar ondertekend.
Gelet op de formulering van de brief van het OM bestaan er twijfels of de MOT-meldingen überhaupt ooit bij het OM zijn binnengekomen. Verschillende bronnen binnen het justitiële keten geven aan dat op basis van welingelichte bronnen het OM de MOT-meldingen niet heeft gekregen en onderzocht.
Vooralsnog doet noch het OM noch de procureur-generaal hier uitspraken over.
Het persbericht van de overheid kwam nadat documenten met betrekking tot MOT-meldingen van Schotte in de publiciteit kwamen. Het betreft meldingen over contante stortingen en cheques over de jaren 2008 en 2009. Het betrof stortingen naast zijn salaris als Eilandsraadslid. Onder andere heeft Schotte opgegeven als nevenactiviteit entrepreneur en ‘personal consultant’ te zijn.
Ook in 2010 bleven er met frequentie grote bedragen op rekeningen van de premier gestort en opgenomen worden zoals uit onderzoek is gebleken. Hoe het met de MOT-meldingen over 2010 staat, is onbekend.

zaterdag 10 maart 2012

Leeflang: Witwassen geoorloofd

We kunnen de conclusie trekken dat ons Parlement en minister President Schotte een boodschap geven aan de gemeenschap dat het prima is om veel geld te krijgen uit twijfelachtige bronnen en rond lopen met koffers vol bankbiljetten voor storing op de bank.

http://www.scribd.com/doc/84816037/Leeflang-Witwassen-geoorloofd?olddoc=1

vrijdag 9 maart 2012

Aanslagen regering Schotte op vitale democratische en economische instituten

Het gaat om de Rechtelijke macht; de Staten; de vrije Pers; de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten; de Veiligheidsdienst Curaçao, overheids-nv’s en de Ombudsman.


Rechtelijke macht  - Premier Schotte verklaart afluister apparatuur te willen plaatsen om magistratuur af te luistere'n; drie keer vonnis ivm schorsing directeur Veiligheidsdienst naast zich neergelegd.
Staten - agendapunten van de oppositie wordt van de agenda weggestemd
Persvrijheid - media geintimideerd, mogen maar beperkt aantal vragen stellen en sponsors van overheidsbedrijven worden weggehaald bij niet gezinden
Centrale Bank - voorstel casino directeur als presidente commissaris raad van commissarissen; president directeur geweerd in regering gebouw; bedreigd met ontslag en prive bankgegevens verspreid door mp Gerrit Schotte.
Overheids-nv - directeuren ontslagen zonder reden en vervangen door partijloyalisten; aanwijzingsbevoegdheid zodat ministers direct instructies kunnen geven aan directeuren; familie dynastieen  bezetten raden van commissarisen
Veiligheidsdienst- paramilitaire functionarissen uit Colombia gijzelen veiligheidsfunctionarissen en copieren veiligheids dossiers
Ombudsman - wordt bedreigd door mp Gerrit Schotte omdat die klacht heeft aangehoord van bedreigde veiligheidsfunctionaris

Entrevista motivatodo di Solange Suriel Selfmade woman


Entrevista motivatodo di Solange Suriel Selfmade woman, kibrando di barera, profeshonal i luchado pa hustisia sosial. Ta konta su historia di bida di derota pa viktoria
Entrevista motivatorio di Solange Suriel Selfmade woman, kibrando di barera, profeshonal i luchado pa hustisia sosial. Ta konta su historia di bida di derota pa viktoria
http://p1.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F39181366&color=3b5998&auto_play=true&show_artwork=false&remote_addr=10.20.3.72&referer=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fplayer.soundcloud.com%252Fplayer.swf%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fapi.soundcloud.com%25252Ftracks%25252F39181366%2526color%253D3b5998%2526auto_play%253Dtrue%2526show_artwork%253Dfalse%26h%3DiAQHzQ3P-

donderdag 8 maart 2012

Entrevista ku Solange Suriel un testimonio inspirativo

Entrevista ku Solange Suriel un testimonio inspirativo

’Parlamentario di koalishon ta aprobá labamentu di plaka?’’

’Parlamentario di koalishon ta aprobá labamentu di plaka?’’

                                                                                                       Willemstad, 8 mart 2012

Pa un mayoria di Parlamento, e dokumentonan ku a Sali den publisidat ku ta proba depósitonan di sentenáres riba kuentanan bankario di sr. Gerrit Schotte, no ta problema tampoko pa sr. Gerrit Schotte. Miéntras e depósitonan di sentenáres di plaka kèsh ta un forma perfekto pa labamentu di plaka.

For di e dokumentonan ku a Sali publiká por dedusí ku sr. Gerrit Schotte tabata depositá montantenan di 30.000 i 50.000 kèsh riba su kuenta bankario sin por indiká for di unda el a saka e plakanan ei. Ademas informashonnan ta mustra ku sr. Schotte tabata risibí míles i míles for di e komersiante Vanndis. Ta parse ku e guera kontra Funmiles di pòmp di gasolinnan di Asogas ta un payback.

Aparentemente ku a depósitonan di mas ku 80.000 kèsh riba kuenta di banko no ta motibu di prekupashon ni pa sr. Schotte ni pa Parlamento.

Kermen minister Presidente por sigui haña plaka for di fuentenan dudoso i depositá nan riba kuentanan di banko. Kisas awor riba kuentanan di banko den eksterior?  Ki siguridat nos tin ku no tin plaka den tas di minister Presidente pa depositá riba kuenta di banko ora e bai riba su kuantioso biahanan sin meta? Kisas esaki ta motibu ku ministernan di gabinete Schotte no ke pasa screening na Hato?

Konklushon ta ku nos Parlamento i sr. Schotte ta duna un mensahe na komunidat ku ta kompletamente korekto pa haña monton di plaka for di fuentenan dudoso i kana ku maletin ku míles di biyete pa depositá riba banko. Kermen fásilmente por haña plaka for di benta di droga, hòrtamentu i otro fuentenan dudoso i hiba nan banko. No ta importá si banko raportá esaki na MOT, pasobra tòg nada no ta Sali afó i hasta bo por bira mandatario i minister Presidente den nos pais.

Esaki ta e ehèmpel ku nos hubentut ta haña. Pasobra si minister Presidente di nos pais por hasié anto un mayoria di Parlamento aprob’é, e komportashon aki a bira normal den nos pais.

Labadónan di plaka lo ta kontentu ku e notisia aki i internashonalmente nos lo sigui ku e nòmber di paraiso pa laba plaka. Ademas tin tambe e ‘’inkeer regeling’’ den kua e gobièrnu di sr. Gerrit Schotte ta duna oportunidat na personanan ku a skonde plaka den eksterior pa nan por hinka e plaka na Kòrsou anto haña un redukshon di belasting.

Awor ku un mayoria di Parlamento a aprobá ku e posibilidat pa labamentu plaka no ta problema, palabra ta na pueblo pa indiká ku ta esaki ta e pais outónomo den reino ku nos a skohe pe.

Ban lanta nos bos i rechasá degenerashon di Kòrsou tur kamida i na tur forma posibel. Ami a kuminsa.

 Omayra V. E. Leeflang

Produktor di Ata Palabra

zondag 4 maart 2012

Lik op stuk 3 From: Mary Doityourself

Lik op stuk 3


Uit eerder gelekte stukken van de Veiligheidsdienst is gebleken dat diverseministers nietministeriabel waren. Minister president Schotte heeft hetgeëigende screeningsproces gefrustreerd door het toenmalig hoofd van deVeiligheidsdienst opnon-actief te stellen en drie gerechterlijke vonissenterzake naast zich neerte leggen.


Mot meldingen in de bijlage waarom Schotte het screeningsproces heeft gefustreerd. Hij kwam ook niet door de sceening. Zie de verdachte strotingen van van honderduizenden.
Namens meer dan 4000 verontruste burgers is bij de Staten van Curaçaoaangedrongen op alsnog een integriteitsonderzoek naar de betreffende ministers.
Tot op heden is geenonafhankelijk onderzoek ingesteld.

Hoe kunnen we deze minister president vertrouwen?
U kunt uw ongenoegen over de handelswijze van de Staten en de ministers uitendoor bijgaande stukkennaar uw familie, vrienden en bekenden door te sturen.(Bijlage)

Als de Staten het niet willen doen dan moeten we het zelf doen.


Mary doityourself

http://www.scribd.com/doc/83831978

http://www.scribd.com/doc/83832015

http://www.scribd.com/doc/83832057

http://www.scribd.com/doc/83832105

vrijdag 2 maart 2012

Haiti: University Students Liken President Martelly to Hitler

Mr. Joseph Michel Martelly, President of the Republic of Haiti, in his offices,
It is with anger and resentment that we are writing this letter. We forget all notions of good education to recognize the work you perform in the country since your arrival to Presidency, May 14, 2011, the day when you swore on the 1987 constitution, within the parliament, a pillar of democracy we are trying to establish in recent years. And then, the way you lead the country, does it deserves really any praise from us?
"We are a group of students, teachers, staff, men and women of the State University staff who are watching with great concern your suspicious actions at the head of state. The latest scandal caused by your intrusion within the Faculty of Ethnology forces us to break our silence.
"Like many sectors of society, we wonder if you would not have the intention to establish a dictatorship in Haiti. We will not say you’re a dictator yet, but we will tell you that only the enemies of democracy act against institutions like you're doing in a country that has chosen democracy as political system.
"Section 34 of the Constitution clearly states: Except in cases of flagrante delicto, the enclosure of educational institutions is inviolable. No police force can enter them except with the supervisors of those establishments.
By this letter, we want to express our anger for the brutal actions of you and your supporters at the Faculty of Ethnology on February 17. On this occasion, you had trampled upon the prestige of the single public university in the country, without any respect for the lives of those who were there as you are accustomed to do since the beginning of your mandate with other sectors and country's democratic institutions.
This act of vandalism, Mr President, orchestrated by you and your cronies at the Faculty of Ethnology and the Office of Ethnology, looks like exactly to a barbaric act on another entity of the State University of Haiti in December 2003 on the orders of the enemy of democracy ruling the country at the time.
To better understand the extent of your bandit act, Mr. President, let us tell you how it went.
In the afternoon of Friday, February 17, Martelly, the president, had an activity in the town of Petion-ville. He went down to Port-au-Prince at the head of a band of Mardi Gras and his supporters. While descending, he sends his bodyguard officers tell students that he comes to visit. Students say they refuse to meet with the president under these conditions.
Arriving at the faculty, the president found the students standing outside the entrance of the faculty decided not to let him in. The crowd of supporters Martelly attacked then, stoning the students. Students stoned back. The national palace guards opened fire on the building of the Faculty of Ethnology. Students ran away. It is in this moment of panic as the henchmen of the President took the opportunity to assault the students. Conclusion: Police arrested three students, many are brutalized, others are injured, the reading room of the faculty is devastated, the doors were forced, broken car windows, the façade of the faculty is riddled with bullets, the Ethnology Office nearby is ransacked, presidential bandits overthrew the fence of the Faculty of Ethnology.
This latest scandal, which adds to list of abuses against the State University urges us to ask if you have lost your mind, Mr. President. Why debase the only public institution of higher education in the country? Did you know that your office of President requires you to respect yourself, to respect other people and institutions of the country? When you launched this attack against the Faculty of Ethnology, there stood a symposium within the faculty, O President! You rudely stopped this activity. Do you ever happen to reflect on the contribution of the public university in the progress of any civilized country? Is this is the kind of scandal and abuse behind your proposed "take-off of the country" or your free education program?
“We sent this letter to President Martelly because we don’t want to do as many people observing the political situation saying that it’s “no surprise things are so bad because Martelly is in power.“History taught us that when Nazi phenomenon had begun in Germany, there are Jews who found opportunity to leave, but didn’t; others could engage in a genuine struggle against the phenomenon and participate in all other forms of resistance possible, they didn’t either.
“Many of them preferred to say, what they see is not imaginable. Even when the system started taking high speed indeed, many people prefer to say things can’t last and won’t go too far; many people said (as many says today for president Martelly) that Adolph Hitler is a man who lost his head and can’t do more than what he is doing. However we all know how things ended.
Mr. President, we worry a lot every time you turn yourself to Sweet Micky to run the country. You have degraded the presidential office by acting like an animal, without restraint. In addition, we are saddened to see that since your arrival at the head of state, you behave like a gladiator in an arena, you fight against everybody.
In less than a year, you have caused all sorts of crises and conflicts with the press, the prime minister, parliament, the State University. You cause even diplomatic incidents with foreign countries like the Bahamas and Curacao. You act as if you were still on a carnival float.
Mr. President, the constitution says your mission is to protect the institutions, but when we see what you are doing now, we wonder if had not violated the law more than your predecessors in this short period in power. And what to say of your cult of personality? The scandal at the Faculty of Ethnology looks exactly like the atrocities committed by the "macoutes" of Duvalier, the torturers of FRAPH during the period of the coup of 1991.
"If your real project is not to establish dictatorship, Mr. President, to divert the country from the path of democracy, it is not too late to come back on track. But if you had chosen to debase institutions, dragging everything in the mud, we will not let you do.”

University staff signing the letter:
James Beltis……………………………..
Nathacha Pericles……………………….
Franck Seguy……………………………
Brunache Pierre Ronsard……………….
Walner Osna…………………………….
Wilson Jean-Baptiste…………………...
Wilsot Louis……………………………
Nathacha Désulmé……………………..
Jean-Bernart Jean Louis……………….
Nathania Pericles………………………
Harry Moise…………………………….

donderdag 1 maart 2012

Politieke crisis Curaçao

Politieke crisis Curaçao

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Gnome globe current event.svgIn dit artikel wordt een actuele gebeurtenis beschreven.
De informatie op deze pagina kan daardoor snel veranderen of inmiddels verouderd zijn.
Curaçaose politieke crisis
Fort Amsterdam.jpg
Regeringszetel Fort Amsterdam in de Curaçaose hoofdstad Willemstad.
Betrokken ministers[2][3]
 • Gerrit Schotte (MFK)
 • Abdul Nasser El Hakim (MFK)
 • George Jamaloodin (MFK)
 • Jacinta Constancia (MFK)
 • Charles Cooper (MAN)
 • René Rosalia (PS)[1]
 • Carlos Monk (PS)
BeschuldigingenOnvoldoende screening ministers · Vriendjespolitiek · Corruptie · Betwiste Integriteit · Het creëren van een angstsfeer op het eiland.
Commissie-RosenmöllerOnderzoekscommissie naar de integriteit van de betrokken ministers.
RijksministerraadPiet Hein Donner (CDA) · Sheldry Osepa (MFK) · Mark Rutte (VVD) · Maxime Verhagen (CDA)
Politieke verhoudingen
GouverneurFrits Goedgedrag
RegeringscoalitieMFK · MAN · PS
OppositiePAR* · FOL · PNP
* Grootste partij in de Staten
De politieke crisis in Curaçao is een voortdurende politieke crisis rondom de integriteit van enkele ministers uit het Kabinet-Schotte, waaronder minister El Hakim van Economische Zaken en Ontwikkeling, minister Jamaloodin van Financiën en premier Schotte, die allemaal lid van de partij Movementu Futuro Korsou (MFK) zijn. De crisis begon in 2010 tijdens de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, toen de regering van de Nederlandse Antillen haar bevoegdheden en ambtenaren overdroeg aan het eilandgebied van Curaçao. In 2011 vroeg premier Schotte de Rijksministerraad om een onderzoek te starten naar deze crisis en de beschuldigingen van corruptie, die door directeur Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten werden gedaan aan het adres van Kabinet-Schotte. De regeringscoalitie, die een meerderheid heeft in de Staten van Curaçao, weigert echter iets met de uitkomsten van het onderzoek te doen.
De screeningsaffaire, de Trompgate en de affaire-Monk maken deel uit van deze politieke crisis.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Politieke_crisis_Cura%C3%A7ao

Bert Doehtzelf Lik op stuk deel 2Inlevering handtekeningen (4000) verzoek onderzoek integriteit ministers aan Statenvorzitter
Lik op stuk deel 2

Uit eerder gelekte stukken van de Veiligheidsdienst is gebleken dat diverseministers nietministeriabel waren. Minister president Schotte heeft hetgeëigende screeningsproces gefrustreerd door het toenmalig hoofd van deVeiligheidsdienst opnon-actief te stellen en drie gerechterlijke vonissenterzake naast zich neerte leggen.

http://search.incredimail.com/?q=Telegraaf+memo+uitgelekt+&lang=english&cid=1&source=016104051022105&u=1252499412938487880&a=1uwsyxIgMc0&gc=us
Namens meer dan 4000 verontruste burgers is bij de Staten van Curaçaoaangedrongen op alsnog een integriteitsonderzoek naar de betreffende ministers.
Tot op heden is geenonafhankelijk onderzoek ingesteld.
Intussen zijn naast belastinggegevens nu ook gevens over schulden bij svb vantwee ministers openbaar gemaakt uit welkestukken blijkt van het op grove wijzeniet betalen van verschuldigdebelastingen door ministers Jamaloodin en ElHakim.

Hoe kunnen we deze ministers vertrouwen?
U kunt uw ongenoegen over de handelswijze van de Staten en de ministers uitendoor bijgaande stukkennaar uw familie, vrienden en bekenden door te sturen.(Bijlage)

Als de Staten het niet willen doen dan moeten we het zelf doen.


Bert Doehetzelf

http://www.scribd.com/doc/83248109/svb001

http://www.scribd.com/doc/83248147/svb002

http://www.scribd.com/doc/83248192/svb003