Pagina's

maandag 11 juni 2012

Minister van financiën heeft Staten voorgelogen over begroting 2011


Het College financieel toezicht (CFT) heeft in het kader van zijn toezichthoudende taak gesteld dat de regering binnen twee weken met een plan van aanpak moet komen om aan te geven hoe zij denken het tekort van 85 miljoen gulden weg te kunnen werken.

“De financiële situatie is ernstig. Het licht staat op rood”, stelt voorzitter van het CFT Age Bakker. Hij heeft afgelopen dagen met het parlement en de regering van Curaçao gesprekken gevoerd. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat de regering de ernst van de situatie erkent en aan de slag gaat.

Volgens minister Jamaloodin zoekt CFT spijkers op laag water en fabriceert fabeltjes die vervolgens onder de media worden verspreid.

Leugens aan het ParlementOp 16 mei 2012 stuurt minister Jamaloodin de uitvoeringsnota begroting 1 januari 2011-december 2011, naar de Staten. Daarin stelt de minister dat er een overschot is van 22.9 miljoen op de gewone dienst. “de gewone dienst sluit af met een positief saldo van circa 22.9 miljoen”

Dit blijkt een pertinente leugen te zijn. Op 25 april meld het Antillaains dagblad, In plaats van het oorspronkelijke,bescheiden overschot op de (suppletoire) begroting 2011 van Curaçao, bedraagt het negatieve saldo ongeveer 20 miljoen gulden.

In juni 2012 stelt het CFT dat het land in 2011 een tekort van 160 miljoen gulden kent. Hierop zijn maatregelen voorgesteld, onder meer snijden in de ziektekosten en de pensioenen. Maar de invoering van die maatregelen duurt volgens het CFT te lang. Daarom moet het tekort voor 2012 op een andere manier worden weggewerkt.

Feit blijft dat minister van financiën een document naar het Parlement heeft gestuurd waarin vermeld staat dat er in 2011 een overschot was van 22,0 miljoen terwijl dat niet waar is.Omayra V.E. Leeflang

Geen opmerkingen:

Een reactie posten