Pagina's

woensdag 15 augustus 2012

Eerste tien actiepunten van de PAR


1.      OB terug van 6% naar 5% en een verhoging van de accijns op alcoholische dranken en rookwaren

2.      Herinvoering van het onderwijsfonds voor ouders met een inkomen lager dan 4000 gulden per maand

3.      Herinvoering van het fonds voor schooluniformen voorkinderen van mindervermogende ouders

4.      een lotto voor sport en cultuur in het eerste kwartaal van 2013

5.      Het zoeken naar de juiste locatie voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis

6.      Invoering van een subsidie op de waterrekening van mindervermogenden en sociale begeleiding ter voorkoming van het afsluiten van water

7.      Per direct verdelen van de sociale woningen van Fundashon Kas Popular

die reeds klaar zijn voor bewoning

8.      De 5 cent van Schotte op benzine gaat vervallen

9.      Voor de buschauffeurs een systeem invoeren zodat zij OB- en

accijnsvrij benzine kunnen tanken, zodat de prijs van het

openbaar vervoer betaalbaar wordt voor het volk

10.   Met integere, capabele bestuurders, het bestuur van het land verbeteren zodat de verloren autonomie op de veiligheidsdienst en het financieel bestuur kan worden hersteld.

 PAR Campagne team 2012 met leider Lyndon Comenencia eerste persconferentie 15 augustus 2012


http://www.scribd.com/doc/102994706/Eerste-10-aktie-punten-van-de-PAR

Geen opmerkingen:

Een reactie posten